niedziela, 14.07.2024
Wieluń 88,6 MHz - Wieruszów 97,2 MHz - Działoszyn, Pajęczno 97,7 MHz
Dziennikarze: 43 886 02 02 - Studio: 43 886 08 08 - Biuro reklamy: 697 623 823 - Sekretariat: 43 843 47 15

POZNAWAJ REGION Z LOKALNĄ GRUPĄ DZIAŁANIA „KRAINA WIELKIEGO ŁUKU WARTY”
Nadwarciański region ukazuje turystom i mieszkańcom coraz to nowe oblicze. Promowana różnorodność przyrodnicza, kulturowa, mnogość imprez plenerowych oraz rozbudowana infrastruktura turystyczna, wspomagana po części funduszami z Unii Europejskiej, przyczyniła się do stworzenia magicznego miejsca z najczystszym powietrzem i malowniczym krajobrazem w centrum Polski. Obszar „Krainy Wielkiego Łuku Warty” to kompleksy otwartych wód, obfitujące w grzyby lasy, parki krajobrazowe, rezerwaty. Zapraszamy naszych słuchaczy w wyjątkową podróż po 14 gminach, które razem działają, współtworzą kulturę i historię oraz aktywizują region.
Program prowadzi Alina Frejusz

Szczercowski Obszar Chronionego Krajobrazu to największe i najciekawsze kompleksy przyrodnicze. Torfowiska otoczone borami i lasami bagiennymi, malowniczo położone śródleśne stawy, które są siedliskiem dla wielu gatunków dzikiego ptactwa. To miejsce nazywa się „Święte Ługi” i żaden ornitolog, ani pasjonat przyrody nie powinien go pominąć odwiedzając gminę Szczerców. Znajdziecie tutaj również jeden z najnowocześniejszych kompleksów sportowo – rekreacyjnych nad rzeką Widawką, dobrze zachowane lekkie schrony bojowe linii obrony Widawki z 1939 roku, unikatową aleję brzozową z bardzo cennymi okazami o ciemnej barwie kory jak również miejsce szczególne w skali całego kraju – Kapliczkowo. Zapraszamy do zwiedzenia razem z nami gminy Szczerców.

Naszą wędrówkę rozpoczynamy od miejscowości Chabielice, położonej u podnóża zwałowiska „Szczerców”. Działa tutaj Stowarzyszenie „Pozytywnie zakręcone”, które promuje rękodzieło, regionalną kuchnię, aktywizuje do wspólnego działania całą społeczność, ale przede wszystkim promuje gminę na zewnątrz. Nas panie przyjęły chabielskim karpikiem w zalewie:


 W centrum Szczercowa, nad rzeką Widawką, która okresami płynąc 5 km na godzinę, przybiera charakter rzeki górskiej, działa przystań kajakowa. Tam spotykamy się z członkiem Rady Programowej LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty”, Januszem Kulińskim. Nasz rozmówca jest również prezesem Ludowego Klubu Sportowego „Astoria”:


 W Domu Kultury Strażaka działa Orkiestra Dęta w Szczercowie, która uświetnia imprezy lokalne jak również pokazuje się poza regionem. Historia zespołu sięga 1904 roku. Ma on na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień. W siedzibie orkiestry spotykamy się z klarnecistką i wiceprezesem orkiestry, Moniką Kucharską:


 Kompleks Sportowo-Rekreacyjny w Szczercowie to jeden z najnowocześniejszych obiektów w województwie łódzkim. Są tam boiska do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego. Bieżnie, skocznie, stanowiska do rzutu kulą, ścianka wspinaczkowa i wiele innych. A wszystko usytuowane w malowniczym parku z alejkami spacerowymi wzdłuż rzeki Widawki. Spotykamy tam się z kierownikiem referatu sportu, rekreacji i turystyki, Jarosławem Piotrowskim:


 Wyspa w centrum Szczercowa to miejsce do wypoczynku, rekreacji, organizacji imprez plenerowych oraz spotkań wielopokoleniowych. To właśnie tam czeka na nas kolejny gość, kierownik Gminnego Ośrodka Kultury,
Justyna Felisiak, która opowie o szeroko pojętej działalności kulturalnej gminy:


 Gmina Szczerców jest liderem w regionie w ilości pozyskanych środków z funduszy Unii Europejskiej. Dotacje pozyskuje zarówno za pośrednictwem LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” jak i z innych dostępnych programów. To również gmina, która leży w obrębie złoża węgla brunatnego w Bełchatowie. Jedno ze złóż leży właśnie na terenie tej gminy. Węgiel w tym rejonie liczy około 20 mln lat. O zrealizowanych projektach, pozyskanych środkach, również dzięki odkrywce, mówi sekretarz gminy, Marek Kamiński:


 Przy przedwojennej brukowanej ulicy znajduje się zabytkowy budynek, w którym obecnie mieści się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Na trzecim piętrze swoją siedzibę mają szczercowscy harcerze. Czeka tam na nas harcmistrz Jerzy Stolarz, który opowie o idei harcerstwa i działalności 18 Drużyny Harcerskiej „Kuźnia” im. Jerzego Kukuczki:


 Takiej bazy sportowej jaką ma gmina Szczerców można tylko pozazdrościć. Obecnie realizowana jest
tam priorytetowa inwestycja w gminie – budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych.
Spotykamy tam się z włodarzem gminy, wójtem Grzegorzem Kmitą:


 Szczerców był przed wojną miasteczkiem żydowskim. Znajdowała się tu synagoga, szkoła żydowska i bank żydowski. Świątynia została zniszczona przez Niemców w czasie II wojny światowej, a szczercowscy Żydzi zostali wywiezieni i pomordowani w obozach zagłady. Dziś o ich obecności świadczą tylko pozostałości cmentarza na tzw. górze Junga. Wśród drzew, mchów i porostów znajdujemy zabytkowe macewy, milczące świadectwo nieistniejących już rodów:


 „Kapliczkowo” to magiczne miejsce w sercu lasu, w miejscowości Dubie. Znajduje się tutaj 365 kapliczek o tematyce sakralnej i świeckiej. Właścicielem tej leśnej galerii jest emerytowany żołnierz WP w stopniu pułkownika. Artysta, malarz, uczeń Jerzego Dudy-Gracza. Jego prace prezentowane były na wystawach zarówno w Polsce jak i zagranicą. Laureat wielu konkursów. Poza tym regionalista, społecznik, Bernard Zboiński:


 Pan Bernard Zboiński dba również o miejsca pamięci narodowej, a takich na terenie gminy Szczerców nie brakuje. Znajduje się tutaj sześć schronów bojowych na linii Widawki. Schrony powstały latem 1939 roku. Miały na celu zabezpieczenie południowego skrzydła Armii „Łódź” oraz zablokowanie przeprawy przez rzekę Widawkę. Warto dodać, że w gminie znajduje się szlak polskich umocnień bojowych, który został wyznaczony staraniem Grupy Obywatelskiej „Inicjatywa ’39” Szlak jest oznaczony czerwono-białymi pasami namalowanymi na drzewach i płotach:


 W miejscowości Dubie znajduje się prywatna klinika Wolmed, lecząca uzależnienia i choroby psychiczne. Działa przy niej Fundacja Rozwój – Lepsza Przyszłość, która również korzysta ze środków LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty”:


 W miejscowości Rudzisko nad rzeczką Pilsią budowana jest osada Plemienia Pilsian. To stowarzyszenie,
które organizuje warsztaty twórcze i edukacyjne, szczególnie plastyczne, teatralne i filmowe. Mają na celu ratowanie zabytków architektury oraz dziedzictwa historycznego. Propagują również rozwój rzemiosła tradycyjnego, szczególnie ginących zawodów. Stowarzyszenie wspiera badania dotyczące historii, etnografii i antropologii:


 To miejsce zachwyci każdego miłośnika przyrody. Uroczysko „Święte Ługi”, to rozlewiska w sercu lasu otoczone koroną drzew. Jest to kompleks leśno-torfowy o powierzchni ponad 133 hektarów. Jedziemy kilkadziesiąt minut drogą przez las, po krętych piaszczystych dróżkach dojeżdżamy w końcu do wydm porośniętych wrzosem i borówką brusznicą. Prowadzi nas Jolanta Stasiak z Urzędu Gminy w Szczercowie:


 Naszą wycieczkę kończymy w Magdalenowie, gdzie od ponad 90 lat działa i tworzy Orkiestra Dęta OSP.
Przez dziesięciolecia nikt nie wyobrażał sobie uroczystości we wsi, a nawet w parafii, bez udziału tej orkiestry. Dziś należy do niej wielu młodych ludzi, ale są również w niej muzycy, którzy grają już od 50 lat. Orkiestra prezentuje się w pięknych strojach pozyskanych również dzięki LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty”:


 Gmina Szczerców to niewątpliwie miejsce atrakcyjne dla osób, które szukają spokoju i cenią środowisko naturalne. Turysta znajdzie tu liczne atrakcje krajobrazowe, ciekawą faunę i florę oraz zabytki i pamiątki historyczne.

REKLAMA

OSTATNIO DODANE

X