niedziela, 14.07.2024
Wieluń 88,6 MHz - Wieruszów 97,2 MHz - Działoszyn, Pajęczno 97,7 MHz
Dziennikarze: 43 886 02 02 - Studio: 43 886 08 08 - Biuro reklamy: 697 623 823 - Sekretariat: 43 843 47 15

Parki i ogrody ziemi wieluńskiej

Szum drzew koi zmysły, zapach melisy uspokaja, aromat mięty pobudza. Lawenda i szałwia uśmierzają ból. Tymianek polecany jest dla osób mających problemy z górnymi drogami oddechowymi. Nie od dziś wiadomo, że drzewa i rośliny wprowadzają romantyczny nastrój i działają na zmysły. W tej audycji zapraszamy na ogrodową terapię. Spacer po miejscach, które proponujemy w tej audycji może być oazą doznań, a przy tym pełnić funkcje lecznicze w zakresie koloroterapii lub aromaterapii. Ale przede wszystkim cieszy oczy, bo to najpiękniejsze parki i ogrody na ziemi wieluńskiej. Program prowadzi Alina Frejusz.


Kamieniołomy

Kolejną ciekawostką są kamieniołomy z doskonale widocznym jurajskim profilem geologicznym, gdzie eksploatowane były wapienie. Można tutaj spotkać skamieniałości zwierząt żyjących w ciepłym morzu z okresu górnej jury tj. 160 – 140 mln lat temu. Kamieniołomy są objęte patronatem naukowym przez prof. Andrzeja Wierzbowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor znalazł w nich nowego amonita i nazwał go Amonit Vielunia.

Moimi rozmówcami w tej audycji są: prof. Andrzej Wierzbowski emerytowany pracownik Państwowego Instytutu Geologicznego oraz dr hab. Błażej Błażejowski z Zakładu Paleobiologii Ewolucyjnej.


Zapraszamy państwa do kolejnej audycji „Parki i ogrody ziemi wieluńskiej”
Geologiczne skarby Załęczańskiego Parku Krajobrazowego

Wielką osobliwością na terenach gminy Wierzchlas jest znajdujące się niedaleko Kochlewa – Źródełko św. Floriana. Jest to urokliwe krasowe wywierzysko o niespotykanej na Jurze Polskiej wydajności. Nazwa źródełka pochodzi od patrona strażaków św. Floriana. Z kolei w Lisowicach jest zjawsko rzadko spotykane w naszym kraju, a mianowicie znikająca struga, która po kilku kilometrach wpływa do Warty.

Gośćmi Aliny Frejusz w tym programie są: Roman Piaseczny, geolog, oraz właściciel kamieniołomu w Lisowicach, Jacek Graczyk.


Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki – Rezerwat leśny „Hołda”

Rezerwat utworzony został dla zachowania charakterystycznych dla Nizin Środkowopolskich naturalnych lasów niżowych. Teren ten jest naturalnym siedliskiem wielu cennych gatunków roślin oraz zwierząt. W audycji omawiamy starorzecze, obszary wydmowe i torfowiska. Wyjątkowe pod tym względem są okolice Szynkielowa, gdzie torfowisko sąsiaduje z wydmami. To również ostoja wielu ptaków. Teren ten jest również bardzo atrakcyjny biologicznie. Na terenie parku występuje np. rosiczka, stwierdzono tutaj także występowanie ok. 60 gatunków chronionych, w tym 30 całkowicie.

Moim rozmówcą w tej audycji jest mieszkaniec tego terenu, znany przyrodnik i biolog, Kacper Adamski.


Jaskinie i nietoperze Załęczańskiego Parku Krajobrazowego

Kolejnym ewenementem parku są jaskinie z tysiącami nietoperzy. Cyklicznie odwiedzają je hiropterolodzy, aby je policzyć. Mieszkają tu między innymi nocki, gacki i mopki. W istniejących tu jaskiniach ( m.in. w jaskini samsonowicza, Stalagmitowej, Małej i Jaskini za Kratą) zachowały się polewy kalcytowe, niewielkie kolumny, stalagmity, oraz na stropach niewielkie stalaktyty. Na terenie rezerwatu ‚Węże” wystepuje bogata roślinność, m.in.: czosnek skalny, rojnik pospolity, paprotnica krucha, zanokcica skalna, zanokcica murowa.

Moim rozmówcą jest przedstawiciel Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, Krzysztof Gara, fotografik i znawca przyrody.


Załęczański Park Krajobrazowy – jeden z najpiękniejszych parków w Polsce, bo otulający zakole Warty

Bioróżnorodność i mnogość form wypoczynku w tym regionie jest nieograniczona: wycieczki piesze, rowerowe, konne, kajakowe. W audycji mówimy o tej różnorodności oraz bogactwie fauny i flory parku. Zapraszam na największy jurajski ostaniec na Jurze Wieluńskiej – Górę Zelce, na której utworzono Rezerwat Węże. To jedno z najciekawszych miejsc w północnej części Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Utworzony został w 1972 roku i zajmuje powierzchnię 20,74 ha. Rezerwat utworzono w celu ochrony ciekawych wytworów geologicznych i zjawisk krasowych. Ochronie poddano wapienny ostaniec, górę „Zelce” z systemem 10 jaskiń krasowych. Ochronie podlegają również najbogatsze w tej części Jury stanowiska roślinności wapieniolubnej, w tym murawy naskalne, szczelinowy zespół wapieniolubnych paproci, a także murawy kserotermiczne.

Moim rozmówcą jest przedstawiciel Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, Krzysztof Gara, fotografik i znawca przyrody.


Wieluńskie planty – ewenement na skalę kraju

Podobny pas zieleni wokół starego, królewskiego miasta, ma tylko Kraków, dlatego też Wieluń często nazywany jest „Małym Krakowem”. Ze względu na postać króla Kazimierza Wielkiego, założyciela miasta Wielunia i ze względu na park z rzadkimi drzewami i krzewami. W audycji omawiamy historyczne i przyrodnicze piękno i różnorodność plant im. Jana Pawła II, parku miejskiego im. Żwirki i Wigury oraz plant im. Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Moimi rozmówcami są: dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej Jan Książek, który przedstawia krótki rys historyczny fosy w parku, oraz Andrzej Dominiak, pracownik gminy Wieluń, który mówi o rzadkich okazach drzew i krzewów.


REKLAMA

OSTATNIO DODANE

X