sobota, 24.02.2024
Wieluń 88,6 MHz - Wieruszów 97,2 MHz - Działoszyn, Pajęczno 97,7 MHz
Dziennikarze: 43 886 02 02 - Studio: 43 886 08 08 - Biuro reklamy: 697 623 823 - Sekretariat: 43 843 47 15

POZNAWAJ REGION Z LOKALNĄ GRUPĄ DZIAŁANIA „KRAINA WIELKIEGO ŁUKU WARTY”
Nadwarciański region ukazuje turystom i mieszkańcom coraz to nowe oblicze. Promowana różnorodność przyrodnicza, kulturowa, mnogość imprez plenerowych oraz rozbudowana infrastruktura turystyczna, wspomagana po części funduszami z Unii Europejskiej, przyczyniła się do stworzenia magicznego miejsca z najczystszym powietrzem i malowniczym krajobrazem w centrum Polski. Obszar „Krainy Wielkiego Łuku Warty” to kompleksy otwartych wód, obfitujące w grzyby lasy, parki krajobrazowe, rezerwaty. Zapraszamy naszych słuchaczy w wyjątkową podróż po 14 gminach, które razem działają, współtworzą kulturę i historię oraz aktywizują region.
Program prowadzi Alina Frejusz

Gmina Działoszyn położona na północnej części Jury Wieluńsko – Krakowsko – Częstochowskiej to przede wszystkim teren bogaty w walory przyrodniczo – krajobrazowe. Znajdują się tu trzy rezerwaty: „Bukowa Góra”, rezerwat „Dąbrowa” w Niżankowicach i rezerwat geologiczny „Węże”. Gminę pokrywa duża część Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Znajdują się tutaj osobliwości przyrodnicze: Granatowe Źródła, Żabi Staw, Wronia Woda, Góra św. Genowefy, system jaskiń krasowych i unikalne źródła z krystalicznie czystą wodą. Rzeka Warta przepływająca przez te tereny przyciąga kajakarzy z kraju i zagranicy, a zabytki – jak chociażby, pałac Męcińskich – miłośników historii. Nieodłącznym elementem krajobrazu są również czerwone wapienniki i lśniąco białe kamieniołomy. Zapraszamy na wycieczkę po jednej z najpiękniejszych krajobrazowo gmin województwa łódzkiego. W Bobrownikach, na szlaku Przełomu Warty przez Wyżynę Wieluńską spotykamy się z włodarzem gminy, Rafałem Drabem, który przekonuje nas, że spływy kajakowe to doskonała forma wypoczynku na terenie gminy Działoszyn. Dlatego też gmina stara się, aby infrastruktura turystyczna była tutaj na najwyższym poziomie:


„Żabi staw” to ewenement przyrodniczy. Wysoko zawieszony nad dnem doliny Warty zbiornik wody stojącej,na którym w maju i czerwcu możemy podziwiać wspaniały kobierzec kwiatów. To lilie wodne wśród których swój dom znalazły liczne gatunki płazów i ptaków. W okresie godów koncert żab słyszalny jest w dużej odległości. Spotykam się tam z Krzysztofem Garą przyrodnikiem, fotografem, pracownikiem Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego:


Odwiedzając gminę Działoszyn warto zobaczyć kamieniołom w Lisowicach z doskonale widocznym jurajskim profilem geologicznym, gdzie eksploatuje się wapień. Można tutaj znaleźć skamieniałości zwierząt żyjących w ciepłym morzu jurajskim około 160 – 140 mln lat temu. Kamieniołomy (dwa w Lisowicach i jeden w Bobrownikach) objęte są patronatem naukowym przez prof. Andrzeja Wierzbowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego. Ten wybitny geolog znalazł tutaj nowego amonita i nazwał go Amonit Vielunia. W jeszcze czynnym kamieniołomie w Lisowicach spotykamy się z jego właścicielem, Jackiem Graczykiem:


Niezwykłą osobliwością przyrody na terenie gminy Działoszyn są źródła krasowe, stanowiące wypływ na powierzchnię ziemi cieków płynących w skrasowiałych skałach, najczęściej wapiennych. Cieki krasowe często wpływają pod ziemię ponorami, ponownie wypływając na jej powierzchnię w wywierzysku. Takie wywierzysko znajduje się w miejscowości Lisowice. O niezwykłych walorach tego terenu mówi Krzysztof Gara z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego:


W Lisowicach działa Stowarzyszenie „Kraina Źródeł i Wapieni”. Panie z tego stowarzyszenia uczestniczą w życiu społecznym, organizują czerwcowy festyn sobótkowy oraz promują potrawy lokalne na różnego rodzaju spotkaniach i festynach. Nas przyjęły karkówką na kapuście, bułeczkami z kapustą i grzybkami oraz przepysznym drożdżowcem z cynamonem i jabłkami. Furorę zrobiła również „czeremchówka”:


Nieodłącznym elementem krajobrazu gminy Działoszyn są wapienniki. To piece do wypału wapna pozyskiwanego z okolicznych skał. Wapienniki rozgrzewano do temperatury 900-1000° C. pozyskiwanym z pobliskich lasów drewnem, węglem kamiennym oraz torfem. Do tej pory działa tylko jeden taki wapiennik, w miejscowości Węże. Spotkaliśmy tam się z jego właścicielem, Marianem Wcisło:


Józef Kępiński z Działoszyna to bez wątpienia człowiek z wielką pasją. Swój dom przekształcił w swoisty skansen rzeźb i obrazów. W jego domu znajdziemy również dzieła z korzenioplastyki. O każdej swojej pracy potrafi rozmawiać godzinami, przedstawiając nam scenki rodzajowe związane z ludowością, wierzeniami i kulturą dawnej wsi. Pan Józef jest laureatem nagrody honorowej „Malarstwo ludowe i nieprofesjonalne w województwie łódzkim”. Jego obraz przedstawiający zakole Warty był prezentowany w wielu ośrodkach kultury i muzeach, między innymi w Krakowie:


Gmina Działoszyn to również nowoczesna infrastruktura, którą udaje się pozyskać dzięki programom unijnym. Skorzystano tutaj z programu LEADER, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie „Odnowa i rozwój wsi” jak również z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. O inwestycjach tych powie rzecznik burmistrza Działoszyna, Beata Mateusiak-Pielucha:


Miejscowa biblioteka to kuźnia talentów. Dyrektor Adam Piotrowski pisze wiersze, organizuje konkursy poetyckie i prowadzi Regionalny Klub Literacki „Drzewo poznania”. Bibliotekarka Agnieszka Godszling ręcznie wytwarza unikatowe gobeliny:


Miejski Dom Kultury to placówka, która przyciąga uzdolnione dzieci i młodzież. To tu odbywa się co roku Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Warta Song”. W placówce prezentowane są wystawy, promowani lokalni twórcy i rozwijane są wszechstronne talenty. O działalności Domu Kultury mówi nam dyrektorka, Iwona Mordalska:


Będąc w Działoszynie warto odwiedzić kościół pw. Znalezienia Krzyża Świętego i św. Marii Magdaleny i późnorenesansowy pałac z przepięknym parkiem. Te dwie budowle łączy postać Stanisława Męcińskiego dziedzica Działoszyna, Trębaczewa, starosty radomskiego i wieluńskiego. Ufundował on świątynię, którą datuje się na 1787 rok. Zbudowana jest w stylu późnobarokowym z pięcioma ołtarzami w środku. W świątyni czeka na nas ks. Jan Skibiński:


Blisko kościoła na końcu ulicy Zamkowej w Działoszynie znajduje się późnorenesansowy pałac Męcińskich. Wzniesiony około 1600 roku przez Andrzeja z Kurozwęk Męcińskiego. W komnatach pałacu gościł między innymi król Stanisław August Poniatowski. Dookoła pałacu rozpościera się park urządzony w stylu angielskim i francuskim. Za czasów świetności pałacu istniała tutaj winnica, pomarańczarnia oraz kanały wodne i stawy z wysepkami.


Podróżą po gminie Działoszyn kończymy przygodę z 14 gminami wchodzącymi w skład Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”. Głównym celem tego stowarzyszenia jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz rozwój obszaru zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju. O działalności LGD i projekcie, który wspólnie stworzyliśmy powie Prezes Zarządu LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty”, Danuta Kuśnierczyk:


Cieszymy się, że mogliśmy choć w części pokazać państwu piękno krajobrazu 14 gmin wchodzących w skład LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty”. Dla nas jednak najbardziej liczą się ludzie, którzy działają, inwestują, aktywizują środowiska wiejskie. Również ci, którzy postanowili ujawnić swoje talenty i tym samym promować poszczególne gminy. Dziękujemy wszystkim tym, którzy wystąpili w naszym programie. Miejmy nadzieję, że będą mobilizacją dla innych, którzy jeszcze nie wstąpili do Lokalnych Grup Działania.

REKLAMA

OSTATNIO DODANE

X