niedziela, 14.07.2024
Wieluń 88,6 MHz - Wieruszów 97,2 MHz - Działoszyn, Pajęczno 97,7 MHz
Dziennikarze: 43 886 02 02 - Studio: 43 886 08 08 - Biuro reklamy: 697 623 823 - Sekretariat: 43 843 47 15

POZNAWAJ REGION Z LOKALNĄ GRUPĄ DZIAŁANIA „KRAINA WIELKIEGO ŁUKU WARTY”
Nadwarciański region ukazuje turystom i mieszkańcom coraz to nowe oblicze. Promowana różnorodność przyrodnicza, kulturowa, mnogość imprez plenerowych oraz rozbudowana infrastruktura turystyczna, wspomagana po części funduszami z Unii Europejskiej, przyczyniła się do stworzenia magicznego miejsca z najczystszym powietrzem i malowniczym krajobrazem w centrum Polski. Obszar „Krainy Wielkiego Łuku Warty” to kompleksy otwartych wód, obfitujące w grzyby lasy, parki krajobrazowe, rezerwaty. Zapraszamy naszych słuchaczy w wyjątkową podróż po 14 gminach, które razem działają, współtworzą kulturę i historię oraz aktywizują region.
Program prowadzi Alina Frejusz

Tereny gminy Pątnów obfitują w wiele atrakcji turystycznych. To przede wszystkim Załęczański Park Krajobrazowy i obszar Natura 2000 – Załęczański Łuk Warty, którego zadaniem jest ochrona niepowtarzalnego krajobrazu jurajskich wapiennych ostańców kryjących w sobie wiele form krasowych. Tutaj spotkacie osobliwą florę i faunę i oceniany jako najpiękniejszy i najwartościowszy przyrodniczo w stosunku do całego jej biegu odcinek Warty. Ostańce, unikatowa przyroda, mnogość jaskiń, pomniki przyrody i drewnianej architektury przyciągają rzesze turystów z całego świata. Astronomowie twierdzą, że w Załęczu jest najpiękniejsze niebo do obserwacji w całej Polsce, a chiropterolodzy, że w tutejszych jaskiniach żyje najwięcej nietoperzy na całej Jurze Wieluńsko – Krakowsko – Częstochowskiej.
Zapraszamy do zwiedzenia jednej z najpiękniejszych gmin Ziemi Wieluńskiej.

Z włodarzami tej gminy, komisarzem rządowym, Jackiem Różańskim i wójtem, Edwardem Kiedosem spotykam się nad Wartą. W miejscu gdzie stoi piec chlebowy, a za rzeką widać jeden z najcenniejszych zabytków drewnianych – młyn wodny w Kępowiźnie. W przeszłości obok jazu koło młyna istniał port rzeczny, z którego spławiano towary tratwami aż do Szczecina:


Gmina Pątnów przy realizacji wielu inwestycji korzysta ze środków Unii Europejskiej. Dzięki wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” udało się zrealizować wiele inwestycji, o których powie sekretarz gminy, Mariola Paśnik:


Samorząd Pątnowa ściśle współpracuje z LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty”. Dzięki tej współpracy w gminie udało się zrealizować wiele projektów, ale przede wszystkim zintegrować ludzi. Powie o tym nasz kolejny gość, koordynator LGD, Iwona Wachowska:


Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim to centrum konferencyjne i Terenowa Baza Edukacji Ekologicznej. Jest to również Punkt Informacji i Monitorowania Turysty. Położony w centrum lasu, tuż nad Wartą, w sercu Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, kusi bogatą ofertą dydaktyczną, mnogością zajęć z dziedziny astronomii, meteorologii, geologii oraz ochrony środowiska. Rocznie przyjmuje ponad 10 tys dzieci, młodzieży i dorosłych. Z dyrektorem ośrodka, Krystyną Mikitą spotykamy się na jednej ze ścieżek ekologicznych:


W Starej Wsi obok Załęcza Małego znajduje się ośrodek wypoczynkowy STARA WIEŚ. Rozległy teren otoczony lasem, stawem rybnym i rzeką kryje w sobie domki i luksusowe apartamenty. To pełne uroku miejsce położone w pobliżu Wielkiego Łuku Warty. Właściciel, Marcin Wolniak z Wielunia, przybliża nam idę funkcjonowania tego ośrodka:


Niedaleko wsi Kałuże w lesie dzietrznickim znajduje się miejsce niezwykłe – Źródełko Objawienia, związane z dawną legendą, stało się miejscem kultu okolicznych mieszkańców, ale nie tylko. To również ciekawe zjawisko geologiczne, stanowi bowiem przykład źródła spływowego wypływającego z osadów piasków plioceńskich. Wydajność źródełka wynosi 1,5 l/s. Spotykam tam się z Grażyną Ryczyńską, którą z tym miejscem wiąże szczególna więź. Miejscem tym opiekują się panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Kałużach:


Gospodarstwo agroturystyczne „Nad Strugą” Beaty i Ireneusza Kalembów z Dzietrznik, to dwukrotny laureat konkursu „Złota Grusza”. W 2012 roku było to II m-ce, a w 2014 III m-ce. Urzeka rzeźbą terenu i zabudowaniami sprzed I wojny światowej. O trawę na kilkuhektarowym terenie dba ponad 100 owiec. Znajduję się tutaj również pomnik przyrody, wiekowa lipa, która jesienią przybiera barwę złota. A gości po terenie wozi się kolejką, jedyną taką w całej Polsce:


Na terenie gminy Pątnów, w Bieńcu mieszka i tworzy Krzysztof Goclik. Maluje nadwarciańskie pejzaże, portrety, kwiaty, martwą naturę. Czynnie bierze udział w plenerach i wystawach. Jego obrazy można zobaczyć również w kościołach:


Zespół Folklorystyczny z Popowic to artystyczna wizytówka gminy Pątnów. Powstał w 1989 roku z inicjatywy dwóch twórczyń ludowych: Edwardy Lach i Wandy Majtyki. Kultywuje obrzędy ziemi wieluńskiej, za które był wielokrotnie nagradzany. Otrzymał między innymi nagrodę im. Oskara Kolberga za krzewienie kultury ludowej oraz nagrodę prof. Józefa Burszty podczas Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Ostatnio ich sztuka „Jak to dawniej z czarami bywało” zrobiła furorę podczas Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej:


Gmina Pątnów to bogactwo zabytków architektury drewnianej. Strzeliste bryły murowanych świątyń, młyny i ponad stuletnie chałupy. Ale przede wszystkim nigdzie indziej nie spotykane kościółki w stylu wieluńskim. Podczas naszej wycieczki obejrzymy dwa: w Popowicach i w Grębieniu. W kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Popowicach, który został zbudowany bez użycia gwoździ spotykamy się z nauczycielką religii, Grażyną Marchewką. Przy kościele w Popowicach rosną wiekowe drzewa. Dwie lipy o obwodzie 495 cm i 419 cm i wiąz o obwodzie 350 cm:


W kościółku pod wezwaniem Świętej Trójcy w Grębieniu, który jest jednym z najstarszych drewnianych kościółków w województwie łódzkim, rozmawiamy z Patrycją Gatner z Urzędu Gminy w Pątnowie. Nasza rozmówczyni mówi nie tylko o tej świątyni, ale również o mrocznych dziejach kościoła w Dzietrznikach, który był świadkiem kaźni przetrzymywanych tutaj więźniów. Jednym z torturowanych był należący do Szarych Szeregów, podharcmistrz Antoni Pachnicki:


Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Pątnów działa od 2007 roku. Jej kapelmistrzem jest muzyk, Bogdan Krzak. Spotykamy się z nim w Gminnej Bibliotece w Pątnowie gdzie pracuje. Placówka ta ma też spore osiągnięcia nie tylko dlatego, że sprawuje pieczę nad orkiestrą. O tym opowie nam dyrektor, Krystyna Smugowska:


Jedną z najstarszych twórczyń ludowych na terenie gminy Pątnów jest poetka z Kamionki, Teresa Klim.
Jej ciepłe i bardzo życiowe wiersze zachwycają prostotą a jednocześnie głębią i wnikliwością ludzkiej duszy.
Kolejną twórczynią ludową jest Teresa Kowalczyk z Popowic, która zajmuje się rękodziełem od ponad 30 lat. Jest uczestniczką kiermaszów wielkanocnych i bożonarodzeniowych:


Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Pątnowie to organizacja, która jest ewenementem na skalę kraju. Zrzesza 10 Kół Gospodyń Wiejskich z Bieńca, Dzietrznik, Kamionki, Pątnowa, Grębienia, Klusek, Grabowej, Kałuż, Załęcza Małego, Popowic i Załęcza Wielkiego. Koła te stoją na straży lokalnych tradycji kulinarnych, artystycznych i kulturowych. Wspólnie z LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” udało im się zrealizować kilka ciekawych projektów:


Gmina Pątnów to bogactwo przyrody ożywionej i nieożywionej, malownicze tereny do uprawiania turystyki aktywnej. Podziwiać piękne krajobrazy można również z perspektywy grzbietu końskiego, przebiega tutaj bowiem
Łódzki Szlak Konny. Spływy kajakowe cieszą się coraz większym powodzeniem wśród turystów.
Niewątpliwie warto zwiedzić tę malowniczą i bogatą w zabytki gminę.

REKLAMA

OSTATNIO DODANE

X