środa, 18.05.2022
Wieluń 88,6 MHz - Wieruszów 97,2 MHz - Działoszyn, Pajęczno 97,7 MHz
Dziennikarze: 43 886 02 02 - Studio: 43 886 08 08 - Biuro reklamy: 697 623 823 - Sekretariat: 43 843 47 15

Pierwszy sygnał Radia Ziemi Wieluńskiej zabrzmiał w eterze 16 VIII 1994 roku o godz. 12:00.

Starania o utworzenie rozgłośni rozpoczęły się jednak dużo wcześniej. Na początku lat 90. ubiegłego wieku grupa pracowników ZUGiL zapragnęła uruchomienia stacji radiowej w Wieluniu. Inicjatorami przedsięwzięcia byli Tadeusz Baranowski, Krzysztof Poznerowicz, Tadeusz Wysocki i Wiesław Mulas. Wsparcia udzielił Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej, który 23 IX 1993 r. złożył w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji wniosek o przyznanie koncesji. Uzyskano ją w kwietniu 1994 r.

Od 1995 r. Radio Ziemi Wieluńskiej funkcjonowało jako zakład budżetowy Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej, by od 2001 r. przekształcić się w spółkę, w której 100% udziałów posiada ZGZW.

Pierwszym dyrektorem Radia Ziemi Wieluńskiej był od początku istnienia rozgłośni Tadeusz Wysocki, którego na stanowisku zastąpił Krzysztof Szurogajło.

Od 2001 r. prezesami spółki byli natomiast Krzysztof Szurogajło, Izabela Łebkowska, Bogna Kanicka, a obecnie funkcję tę pełni Gabriel Wyględacz.

Radio Ziemi Wieluńskiej
ul. Kilińskiego 23
98-300 Wieluń
Wydawca: PPU Radio – Media ZW Sp. z o.o.
NIP: 8321885302 REGON: 731502715
KRS: 0000014982

Prezes Zarządu: Gabriel Wyględacz
Redaktor Naczelny: Gabriel Wyględacz
Szef redakcji muzycznej: Anna Nowak-Zgondek
Kierownik Biura Promocji i Reklamy: Mirosława Włoch

Częstotliwości:
Wieluń 88,6MHz, Wieruszów 97,2MHz, Działoszyn 97,7MHz
Zasięg: 60 kilometrów
Liczba mieszkańców w zasięgu: ok. 400 tys.
Zespół redakcyjny: liczy 20 osób
Profil stacji:
6:00 – 18:00 –  Informacyjno – muzyczny
18:00 – 22:00 – W 75% muzyczny

X