niedziela, 14.07.2024
Wieluń 88,6 MHz - Wieruszów 97,2 MHz - Działoszyn, Pajęczno 97,7 MHz
Dziennikarze: 43 886 02 02 - Studio: 43 886 08 08 - Biuro reklamy: 697 623 823 - Sekretariat: 43 843 47 15

Pierwszy sygnał Radia Ziemi Wieluńskiej zabrzmiał w eterze 16 VIII 1994 roku o godz. 12:00.
Starania o utworzenie rozgłośni rozpoczęły się jednak dużo wcześniej. Na początku lat 90. ubiegłego wieku grupa pracowników ZUGiL zapragnęła uruchomienia stacji radiowej w Wieluniu. Inicjatorami przedsięwzięcia byli Tadeusz Baranowski, Krzysztof Poznerowicz, Tadeusz Wysocki i Wiesław Mulas. Wsparcia udzielił Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej, który 23 IX 1993 r. złożył w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji wniosek o przyznanie koncesji. Uzyskano ją w kwietniu 1994 r. Pierwszym dyrektorem Radia Ziemi Wieluńskiej był od początku istnienia rozgłośni Tadeusz Wysocki, którego na stanowisku zastąpił Krzysztof Szurogajło.Od 2001 r. prezesami spółki byli natomiast Krzysztof Szurogajło, Izabela Łebkowska, Bogna Kanicka, Gabriel Wyględacz, a obecnie funkcję tę pełni Grzegorz Nowak.

Radio Ziemi Wieluńskiej to stacja radiowa prowadzona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe ”Radio-Media Ziemi Wieluńskiej” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieluniu, ul. Kilińskiego 23, 98-300 Wieluń, REGON 731502715, NIP 832-18-85-302, numer KRS 0000014982, Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy w Łodzi.

Nadawca podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.

Adres witryny internetowej: www.radiozw.com.pl
Adres poczty elektronicznej: radiozw@radiozw.com.pl

Radio działa na podstawie Koncesji udzielonej przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji nr 338/K/2018-R

Organ właściwy w sprawach radiofonii i telewizji:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
www.krrit.gov.pl

Prezes Zarządu Spółki: Grzegorz Nowak
Redaktor Naczelny: Krzysztof Krawczyk
Szef redakcji muzycznej: Anna Nowak-Zgondek
Kierownik Biura Promocji i Reklamy: Mirosława Włoch

Udziałowcem posiadającymi 100% udziałów w Spółce P.P.U. ”Radio – Media Ziemi Wieluńskiej” Sp. z o.o. jest Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej, którego Przewodniczącym Zarządu jest Grzegorz Maras (siedziba: 98-300 Wieluń, ul. Kilińskiego 23) .
Udziałowiec jest zgłoszony w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych: crbr.podatki.gov.pl

Częstotliwości:
Wieluń 88,6MHz, Wieruszów 97,2MHz, Działoszyn 97,7MHz
Zasięg: 60 kilometrów
Liczba mieszkańców w zasięgu: ok. 400 tys.
Zespół redakcyjny: liczy 14 osób
Profil stacji:
6:00 – 18:00 – Informacyjno – muzyczny
18:00 – 22:00 – W 75% muzyczny

X