sobota, 02.12.2023
Wieluń 88,6 MHz - Wieruszów 97,2 MHz - Działoszyn, Pajęczno 97,7 MHz
Dziennikarze: 43 886 02 02 - Studio: 43 886 08 08 - Biuro reklamy: 697 623 823 - Sekretariat: 43 843 47 15
L.P. NAZWA SIEDZIBA NR KRS NR RACHUNKU
1 Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” ul.Łomiańska 5
01-685 Warszawa
0000037904 z dopiskiem
7430 KOPER JULIANNA NADIA
2 Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” ul.Łomiańska 5
01-685 Warszawa
0000037904 7119 MIELCZAREK HUBERT
3 Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” ul.Łomiańska 5
01-685 Warszawa
0000037904 10356 ADAMCZYK MALWINA
4 Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego pl.Kazimierza Wielkiego 2
98-300 Wieluń
0000115352 53 9256 0004 0070 2760 2000 0010
5 Międzyszkolny Klub Sportowy ul. Częstochowska 35
98-300 Wieluń
0000477457 05 1020 4564 0000 5002 0042 9134
6 Ochotnicza Straż Pożarna w Rychłowicach Rychłowice 16
98-300 Rychłowice
0000179936 20 9256 0004 0072 7082 2000 0010
7 Stowarzyszenie Integracyjne Działające na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Tacy Sami” ul.Traugutta 40
98-300 Wieluń
0000220682 57 9256 0004 0074 9664 2000 0010
8 Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Gminy Ostrówek-Inicjatywa Społeczna” w Ostrówku Ostrówek 115
98-311 Ostrówek
0000213645 69 9256 0004 6800 2251 2000 0010
9 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” Strobin 12
98-313 Konopnica
0000062761 43 1160 2202 0000 0000 4318 5691
10 Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Tratwa” ul.Reformacka 3
98-300 Wieluń
0000222557 92 9256 0004 0075 6457 2000 0010
11 Wieluńska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ul.Piłsudskiego 14
98-300 Wieluń
0000218828 19 9256 0004 0073 5726 2000 0010
12 Stowarzyszenie dla Osób Potrzebujących Pomocy „Razem” Skrzynno 13
98-311 Ostrówek
0000226910 98 1240 3291 1111 0000 2922 8928
13 Gminne Ludowo-Uczniowskie Stowarzyszenie Sportowe w Pątnowie Pątnów 105
98-335 Pątnów
0000290965 11 9256 0004 0074 6096 2000 0010
14 Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” ul.Sportowa 7
98-400 Wieruszów
0000192452 37 1020 4564 0000 5202 0010 5353
15 Stowarzyszenie Integracyjne „Rodzina” ul.Klonowska 8
98-360 Lututów
0000210227 59 9256 0004 0008 6453 2000 0010
16 Stowarzyszenie Chóralne „Lira” Przy Klasztorze O.O. Paulinów w Wieruszowie ul.Dąbrowskiego 12
98-400 Wieruszów
0000311453 brak
17 Ochotnicza Straż Pożarna w Pieczyskach Pieczyska 59
98-400 Wieruszów
0000153753 brak
18 Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pajęcznie” ul.Kościuszki 76
98-330 Pajęczno
0000288198 brak
19 Fundacja „Dzieciom Zdążyć z Pomocą” ul.Łomiańska 5
01-685 Warszawa
0000037904 z dopiskiem KAROL FLIS 9589
20 Fundacja „Na ratunek” ul.Bujwida 42
50-368 Wrocław
0000086210 11 1160 2202 0000 0001 0214 2867
z dopiskiem Krzysztof Grzelak
21 Fundacja „Pomagamy Dzieciakom Ziemi Łódzkiej” Czapliniecka 144
97-400 Bełchatów
0000208285 28 1160220200000000 4489 6847
22 Stowarzyszenie Jedność dla Szkoły w Woli Wiązowej Wola Wiązowa 42
97-438 Rusiec
0000236303 36 9264 0009 0000 2772 2000 0010
23 Stowarzyszenie Edukacyjno-Regionalne „Przyszłość Młodego Pokolenia” ul. Wieluńska 33
97-438 Rusiec
0000314891 89 9264 0009 0000 2189 2000 0010
24 „Sieradzki Klub Amazonka” ul.Tadeusza Kościuszki 5
98-200 Sieradz
0000154622 71 1020 4564 0000 5502 0040 5779
25 Katolickie Stowarzyszenie „Światełko” ul.Dominikańska 16
98-200 Sieradz
0000217554 05 1500 1676 1216 7000 7798 0000
26 Klub Sportowy „Warta” ul.Sportowa 1
98-200 Sieradz
0000168951 58 1500 1676 1216 7003 9702 0000
27 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego oddział w Sieradzu ul. Sienkiewicza 2b/15
98-200 Sieradz
0000274957 32 1930 1086 2330 0335 3561 0001
28 Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka” przy Szkole Podstawowej Integracyjnej Nr 8 w Sieradzu ul.Szlachecka 11
98-200 Sieradz
0000296601
29 Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Sieradzkiej ul.Nenckiego 2
98-200 Sieradz
0000215302 57 1240 3275 1111 0000 2911 9011
30 Stowarzyszenie Pomocy „Wiara” Burzenińska 8 lok. 10
98-270 Złoczew
0000162334
31 Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala Im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego ul.Armii Krajowej 7
98-200 Sieradz
0000320081
32 Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ami” ul. Łaska 29
98-220 Zduńska Wola
0000246136 35 9279 0007 0031 9870 2000 0010
z dopiskiem Mateusz Przybylak
33 Fundacja Dzieciom „Zdążyć Z Pomocą” ul. Łomiańska 5
01-685 Warszawa
0000037904 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
z dopiskiem Wiktoria Woszczalska 12391
34 Fundacja Dzieciom „Zdążyć Z Pomocą” ul. Łomiańska 5
01-685 Warszawa
0000037904 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
z dopiskiem Wojciech Hałas 13606
35 Fundacja Dzieciom „Zdążyć Z Pomocą” ul. Łomiańska 5
01-685 Warszawa
0000037904 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
z dopiskiem Kamil Bagiński 8824
36 Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” Stawnica 33
77-400 Złotów
0000186434 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010
z dopiskiem Na Leczenie i Rechabilitację Katarzyny Cichoń 74/C
37 Fundacja Dzieciom „Zdążyć Z Pomocą” ul. Łomiańska 5
01-685 Warszawa
0000037904 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
z dopiskiem Piotr Krawczyk 1649
38 Fundacja Dzieciom „Zdążyć Z Pomocą” ul. Łomiańska 5
01-685 Warszawa
0000037904 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
z dopiskiem Joanna Jaworska 7805 Darowizna Na Pomoc i Ochronę Zdrowia
39 Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego pl.Kazimierza Wielkiego 2
98-300 Wieluń
0000115352 53 9256 0004 0070 2760 2000 0010
z dopiskiem dla Bartka Żmudzińskiego
40 Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego pl.Kazimierza Wielkiego 2
98-300 Wieluń
0000115352 53 9256 0004 0070 2760 2000 0010
z dopiskiem Na Leczenie i Rehabilitację Macieja Lubicz-Ciesielskiego
41 Fundacja Dzieciom „Zdążyć Z Pomocą” ul. Łomiańska 5
01-685 Warszawa
0000037904 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
z dopiskiem Grzesiak Gabriela 15057 Darowizna Na Pomoc i Ochronę Zdrowia
42 Stowarzyszenie Hodowców Ptactwa Leśnego „Orzeł” Foluszczyki 12
98-405 Galewice
0000292811
43 Towarzystwo Pomocy Ludziom Chorym Samotnym i Bezrobotnym-Pomocna Dłoń ul.Kaliska 51a
46-320 Praszka
0000125970 22 8269 0007 2000 0001 3970 0001
44 Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Praszce ul.Fabryczna 1
46-320 Praszka
0000051793 80 8269 0007 2000 0000 5415 0001
z dopiskiem Bogusław Stasiak
45 Fundacja „Wszyscy Razem” im. Św. Jana De La Salle Uszyce 18/19
46-310 Gorzów Śląski
0000289411 23 1050 1171 1000 0023 2422 5859
46 Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej ul.Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
0000253192
47 Oleski Klub Sportowy ul.Wachowska 10
46-300 Olesno
0000145450 66 8909 1032 2003 0000 1182 0001
48 Społeczne Towarzystwo Siatkarskie „Amonit Rudniki” ul.Okólna 2
46-325 Rudniki
0000302941
49 Stowarzyszenie „Wspólnota Stradziec” ul.Częstochowska 33
46-320 Praszka
0000291086
50 Stowarzyszenie Inicjatywa Wobec Zagrożeń „Nepsis” pl. Grunwaldzki 9
46-320 Praszka
0000252610 72 8269 0007 2001 0002 2422 0001
51 Stowarzyszenie Integracyjne „Bądźmy Razem” Małe Przedmieście 3 lok. 1B
46-300 Olesno
0000029247 67 1050 1171 1000 0022 9807 5322
52 Stowarzyszenie Integrujące Miejscowości: Jaworzno, Julianpol, Mirowszczyzna, Mostki, Polesie, Słowików „Razem Raźniej” Jaworzno 43 (szkoła)
46-325 Jaworzno
0000222201
53 Stowarzyszenie Janko Muzykant ul.Warszawska 11
46-320 Praszka
0000275156 14 9256 0004 0075 5375 2000 0010
54 Stowarzyszenie Nasza Szkoła ul.Boczna 4
46-320 Praszka
0000308111
55 Stowarzyszenie Przyjaciół Młynów Młyny 48
46-325 Rudniki
0000282274
56 Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych Im. Józefa Lompy ul.Wielkie Przedmieście 41
46-300 Olesno
0000336126
57 Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych W Praszce ul.Fabryczna 1
46-320 Praszka
0000051793 80 8269 0007 2000 0000 5415 0001
58 Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Pawłowice Pawłowice 74
46-310 Gorzów Śląski
0000313988
59 Stowarzyszenie Weterani Olesno ul.Rynek 10
46-300 Olesno
0000228849 31 1050 1171 1000 0022 8996 4054
60 Stowarzyszenie Wspierania Gimnazjum W Rudnikach ul. Wieluńska 15
46-325 Rudniki
0000270895 29 1050 1171 1000 0023 1306 9102
61 Towarzystwo Przyjaciół Praszki ul.Mickiewicza 28
46-320 Praszka
0000042753
62 Zakładowy Klub Sportowy „Motor” Praszka ul.Sportowa 7
46-320 Praszka
0000198228 52 8269 0007 2000 0000 0039 0001
63 Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio ul. Paruszowicka 2
46-220 Byczyna
0000168645 39 8890 1040 0005 6052 2005 0001
64 Fundacja ZŁOTOWIANKA ul. Widokowa 1
77-400 Złotów
0000308316 Z dopiskiem „Dla Oset Karolina 0/14”
25 8944 0003 0002 7430 2000 0010
65 Fundacja Studencka „Młodzi-Młodym” ul. Jankowskiego 32/40 /5
42-224 Częstochowa
0000270261 Z dopiskiem „1% KS Wieluń 1954”
66 PTSR oddział w Sieradzu ul. Kościuszki 52B lok. 15
98-200 Sieradz
0000274957 Z dopiskiem „Dla Kucharskiej Julii”
67 Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro ul. Lindleya 12
02-005 Warszawa
0000282796 53 1240 1053 1111 0010 4040 4926
Z dopiskiem „Marta 50”
68 Fundacja Dzieciom „Zdążyć Z Pomocą” ul. Łomiańska 5
01-685 Warszawa
0000037904 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
z dopiskiem 8824 Bagiński Kamil Krzysztof
69 Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia DOLFROZ ul. Lotnicza 37
54-154 Wrocław
0000050135 45 1240 1994 1111 0000 2495 6839
z dopiskiem darowizna na cele ochrony zdrowia „Gabrysia”
70 Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego pl.Kazimierza Wielkiego 2
98-300 Wieluń
0000115352 53 9256 0004 0070 2760 2000 0010
z dopiskiem REMONT KLASZTORU SIÓSTR BERNARDYNEK
71 Fundusz Inicjatyw Lokalnych ul. Senatorska 14
42-400 Zawiercie
000404812 cel szczegółowy: Poplon
72 Fundacja Dzieciom „Zdążyć Z Pomocą” ul. Łomiańska 5
01-685 Warszawa
0000037904 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
z dopiskiem 26544 Ilska Oliwia
73 Ludowy Klub Sportowy „Basket” ul. Senatorska 25
46-320 Praszka
0000453282 44 8980 0009 2031 0014 7750 0001
74 Fundacja „Złotowianka” ul. Widokowa 1
77-400 Złotów
0000308316 25 8944 0003 0002 7430 2000 0010
z dopiskiem Wiktor Juzala J/52
75 Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Praszce ul. Fabryczna 1
46-320 Praszka
0000051793 80 8269 0007 2000 0000 5415 0001
z dopiskiem Maria Szecówka
76 Fundacja Dzieciom „Zdążyć Z Pomocą” ul. Łomiańska 5
01-685 Warszawa
0000037904 z dopiskiem 3670 Patyk Natalia Tatiana
77 Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” Stawnica 33A
77-400 Złotów
0000186434 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010
z dopiskiem Henryk Garbacz 509/G
78 Fundacja „Iskierka” na rzecz dzieci z chorobą nowotworową ul. Pługa 1/2
02-047 Warszawa
0000248546 32 1050 0099 6781 1000 1000 0594
z dopiskiem Paulina Morawska
79 Fundacja Dotknij Pomocy ul. Władysława Jagiełły 37
98-300 Wieluń
0000044175 46 1140 2017 0000 4802 1303 3515
z dopiskiem Wieluń Żaneta
80 Fundacja Dzieciom „Zdążyć Z Pomocą” ul. Łomiańska 5
01-685 Warszawa
0000037904 z dopiskiem 8308 Maja Tarnowska
80 Fundacja Dzieciom „Zdążyć Z Pomocą” ul. Łomiańska 5
01-685 Warszawa
0000037904 z dopiskiem: 8325 Justyna Krzemianowska
81 „Dla Zdrowia” – Fundacja Na Rzecz Rozwoju SPZOZ w Wieluniu ul. Szpitalna 16
98-300 Wieluń
0000845626 67 9256 0004 0724 5062 2000 0010

REKLAMA

OSTATNIO DODANE

X