Uczysz się i otrzymujesz z ZUS rentę rodzinną? Poinformuj placówkę o kontynuacji nauki

   Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca się do uczniów i studentów, którzy korzystają z renty rodzinnej, aby poinformowali Zakład o kontynuacji albo przerwaniu nauki. Zaniedbanie może prowadzić do straty świadczenia lub konieczności zwrotu pieniędzy.

    - Renta wypłacana jest przez rok szkolny i okres wakacji. Zaraz po wakacjach, bądź jeszcze w trakcie ich trwania, uczniowie szkół ponadpodstawowych powinni złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wniosek o dalszą wypłatę świadczenia wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki. Zaświadczenia takie wydaje placówka, w której dziecko się uczy. Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki uczniowie szkół ponadpodstawowych powinni złożyć w ZUS-ie najpóźniej we wrześniu. Natomiast studenci mają czas do końca października. Zatem, aby renta wypłacana była bez przerwy, należy pamiętać, by najpóźniej w ciągu miesiąca od ostatniej wypłaty złożyć do ZUS-u wniosek wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki. Podobnie, jeśli uprawniony do renty uczeń/student przestanie się uczyć, musi niezwłocznie zawiadomić o tym ZUS, który wstrzyma wypłatę świadczenia. Jeśli nie zawiadomimy ZUS-u o okolicznościach powodujących zmniejszenie, zawieszenie lub utratę prawa do renty i Zakład nadal będzie wypłacał nam niezmienioną kwotę, będziemy musieli zwrócić nienależnie wypłacane nam świadczenia z odsetkami.


- mówiła regionalna rzeczniczka ZUS województwa łódzkiego, Monika Kiełczyńska.

ZUS przypomina:
Jeżeli pobieramy rentę rodzinną musimy zawiadamiać ZUS między innymi o:
- podjęciu zatrudnienia oraz o wysokości przychodu osiągniętego w minionym roku kalendarzowym - w terminie do końca lutego kolejnego roku,
- zmianie miejsca zamieszkania, numeru rachunku bankowego,
- pobieraniu renty z innego tytułu - przyznanej przez inny organ rentowy, bądź renty socjalnej,
- zaprzestaniu uczęszczania do szkoły przez osobę, która skończyła już 16 lat.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA