Kontrowersje związane z podziałem środków na dotacje do dróg dojazdowych do gruntów ornych. Zarząd Województwa Łódzkiego wyjaśnia


   Ponad 16 mln zł trafi do samorządów w łódzkiem w ramach programu dofinansowania na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Nie wszystkie samorządy akceptują podział tych środków, tak jest np. w gminie Ostrówek. Sprawę komentuje Robert Baryła, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego:
    - Te środki zostały przyznane w różny sposób i są w różnej wielkości. Były takie gminy, że zrezygnowały z nich, ale rezygnowały, dlatego że wydawało im się że jest za mało jest tych środków, że nie pokryją z własnego budżetu tej różnicy. Staraliśmy się dotrzeć z nimi jak najszerzej, do wszystkich gmin i powiatów, aby nie było sytuacji, że tylko w jednej gminie ktoś dostanie niebagatelną sumę i ją oczywiście zrealizuje. Staraliśmy się, żeby te sumy były pomniejszone, ale żeby dostała je większość gmin. W mojej ocenie, dla tych gmin, które zrezygnowały, te środki, które pozostały będą wykorzystane w drugiej turze. Będziemy się starali, aby te kwoty były uzupełnione do wysokości satysfakcjonującej gminy i wójtów, bo w niektórych przypadkach było to 20-30 tysięcy złotych, co było oczywiście kwotą niewystarczająca, pokrywającą tylko 1-2 % wartości inwestycji, a przecież każdy składany projekt był uzasadniony jakimiś potrzebami. Myślimy, żeby zwiększyć te kwoty dotacji w późniejszych terminach, wydaje mi się, że będzie to przełom września i października, terminu nie jestem jeszcze pewien, bo nie mamy jeszcze podjętej uchwały w tym zakresie.


   Więcej o podziale środków na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych pisaliśmy tutaj.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA