Gmina Wierzchlas: ponad 1 mln zł na projekt oświatowy!

   Ponad 1 mln 126 tys zł otrzymała gmina Wierzchlas na realizację projektu oświatowego pn.”Wsparcie edukacji w Gminie Wierzchlas” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Projektem, który zakończy się w grudniu 2020 r., objęte są wszystkie szkoły prowadzone przez gminę, czyli szkoła w Łaszewie, Kraszkowicach, Mierzycach, Toporowie i Wierzchlesie.

    - To jest z dwóch względów bardzo ciekawy projekt. Po pierwsze dzieci, które mają problemy w szkole mogą skorzystać bardzo szeroko z kształcenia dodatkowego. Nauczanie takie odbywa się indywidualnie - mówi wójt Krzysztof Bednarek - Po drugie wartość tego zadania jest ogromna, bo prawie 1 mln 127 tys zł. I w tej chwili jesteśmy na ukończeniu kompletowania sprzętu, bo 400 tys zł z tej puli jest przeznaczone na usprzętowienie. Są to komputery, okablowanie, tablice interaktywne i eko - pracownie. Resztę pieniędzy przeznaczone jest na naukę w szkole, godziny lekcyjne i płace dla nauczycieli.


   W ramach tego projektu uczniowie zostali objęci wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, języków obcych, przedsiębiorczości oraz TIK ( technologie i komunikacja). Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych zapewnione zostały specjalistyczne zajęcia terapeutyczne. Nauczyciele z kolei mogą się szkolić w pracy dydaktycznej. Projekt jest również w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.

   Warto dodać, że gmina Wierzchlas jest liderem w powiecie wieluńskim w pozyskiwaniu środków unijnych. W rankingu gmin województwa łódzkiego, które najlepiej radzą sobie z pozyskiwaniem i wydatkowaniem środków z zewnątrz zajmuje 24 miejsce.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA