Jutro sesja absolutoryjna dla Zarządu Powiatu Wieluńskiego

   Tradycyjnie o godzinie 9.00 jutro w sali 101 Starostwa Powiatowego w Wieluniu zgromadzą się radni podczas dziewiątej sesji Rady Powiatu Wieluńskiego, którą rozpocznie dyskusja nad raportem o stanie powiatu. Tym razem radni ocenią pracę organu wykonawczego, udzielając wotum zaufania Zarządowi Powiatu bądź nie. Sesja absolutoryjna to jedna z dwóch najważniejszych sesji w roku - mówi Krzysztof Dziuba, wicestarosta wieluński:
    - Jedna z dwóch najważniejszych sesji w roku, tak mówią doświadczeni radni, że jest to jedna z dwóch najważniejszych sesji, poza sesją budżetową, bo jest to sesja absolutoryjna. Sesja rozpocznie się dyskusją nad raportem, to jest taka nowość, która została wdrożona nowelizacją ustawy o samorządzie powiatowym. Na ostatniej sesji pan starosta przedstawił dość obszerny dokument, jaki został przygotowany w Starostwie Powiatowym, który dotyczy 2018 roku. Podczas tej sesji odbędzie się dyskusja nad tym raportem. Możliwość wzięcia udziału w tej dyskusji mieli mieszkańcy. Niestety ze względu na to, że to nowość, nikt z mieszkańców jeszcze w tym roku się nie zgłosił, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku już tacy mieszkańcy się zgłoszą i wezmą udział w tej dyskusji. W tym roku będą dyskutować radni, po czym zostanie przegłosowana uchwała w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu. Następnie zostanie przedstawione sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok. Po tym sprawozdaniu również będzie dyskusja nad tymi sprawozdaniami, a następnie odbędzie się głosowanie nad absolutorium. Kolejnym ważnym punktem tej sesji to będzie punkt o podziale wolnych środków budżetowych. Radni pochylą się tutaj nad propozycją, którą przygotował zarząd, jak te środki podzielić. Między innymi te środki zostaną zaproponowane radzie, żeby przeznaczyć je na oświatę np. na przystosowanie pomieszczeń po Szkole Podstawowej nr 4 na potrzeby II Liceum Ogólnokształcącego. Proponujemy również sfinansowanie pracowni branżowej w Zespole Szkół nr 2, a także wymianę części okien, które już nie nadają się do użytku w I Liceum Ogólnokształcącym. (…)


   Podczas sesji zostaną również poruszone m.in. tematy drogowe.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA