''Nie zwalniamy tempa” - burmistrz Działoszyna Rafał Drab otrzymał absolutorium

   Rada Miejska w Działoszynie jednogłośnie udzieliła burmistrzowi Rafałowi Drabowi wotum zaufania i absolutorium. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2018 rok. Za dobra współpracę i inwestycje przeprowadzane na terenie całej gminy dziękowali sołtysi i radni. "Chcemy, żeby nasza gmina była jeszcze piękniejsza, dlatego nie zwalniamy tempa” - mówił podczas poniedziałkowej sesji burmistrz Drab:
    - Chciałem podziękować za udzielenie wotum zaufania i absolutorium, a to absolutorium to też jest takie pośrednie absolutorium dla państwa radnych, bo ta dobra współpraca przekłada się na dobre inwestycje na terenie Miasta i Gminy Działoszyn. Przejrzysta gospodarka finansami publicznymi jest przekazywana do informacji publicznej i staramy się, żeby rozwój na terenie Miasta i Gminy Działoszyn był równomierny.


   Podczas sesji odniesiono się również do raportu o stanie gminy, który obowiązkowo samorządy muszą publikować i poddawać pod społeczna dyskusję. W Działoszynie mieszkańcy nie skorzystali z możliwości udziału w debacie. Raport jest dostępny na stronie Urzędu Miejskiego.

O inwestycjach na terenie gminy pisaliśmy tutaj.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA