Zostań dyrektorem Rodzinnego Domu Dziecka

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu poszukuje dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka. Osoba ta przejdzie szkolenie na koszt Starostwa Powiatowego oraz otrzyma dom lub mieszkanie.

   31 grudnia 2020 roku wejdzie w życie ustawa mówiąca o tym, że placówki wychowawcze mogą posiadać tylko 14 wychowanków. Na chwilę obecną standard takiej placówki to 30 osób, dlatego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu i Starostwo Powiatowe w Wieluniu postanowili założyć Rodzinny Dom Dziecka, ale, aby mógł zacząć funkcjonować, potrzebna jest osoba, która go poprowadzi.
    - Poszukujemy kandydatów nie tylko do prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka, ale w ogóle rodzin zastępczych niezawodowych, bo kandydatów nam brakuje. A jeżeli placówka będzie ograniczona do 14 osób, to będą większe potrzeby, żeby dzieci umieszczać w rodzinnych formach pieczy zastępczej - mówi Danuta Drutowska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.  - Rodzina jest najważniejsza i właściwe nikt na tym świecie nic lepszego od dobrze funkcjonującej rodziny nie wymyślił, więc też staramy się zbliżyć wychowanka, który jest umieszczony w rodzinnej pieczy, żeby mógł przebywać w warunkach prawdziwej rodziny. Żeby mógł pewnych ról nauczyć się i wynieść z tego domu rodzinnego.


   Warunki do prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka zapewni Starostwo Powiatowe w Wieluniu:
    - Powiat będzie dysponował mieszkaniem czy też domem i wówczas kandydaci na rodzinę zastępczą czy na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka będą mogli go prowadzić w mieszkaniu darowanym przez powiat. Rozumiem, że darowanym na czas pełnienia funkcji rodziny zastępczej czy dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka - dodaje Danuta Drutowska.


   Osoba chcąca być dyrektorem Rodzinnego Domu Dziecka (w pierwszej kolejności preferowane są małżeństwa) powinna mieć przynajmniej wykształcenie średnie, nie może być karana, nie może mieć ograniczonej władzy rodzicielskiej, a jeżeli posiada obowiązek alimentacyjny, musi go wypełniać. Dodatkowe wymagania to mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi, posiadanie wiedzy specjalistycznej z zakresu pedagogiki wychowawczej, resocjalizacyjnej oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Osoba taka powinna być komunikatywna i kreatywna. Chętni na dyrektora Rodzinnego Domu dziecka w powiecie wieluńskim mogą już zgłaszać się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz do starostwa w Wieluniu.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA