Za nami obchody 20-lecia powiatu wieluńskiego (galeria zdjęć)

   Uroczystą mszą świętą w kościele pw. Bożego Ciała w Wieluniu w piątek rozpoczęły się obchody jubileuszu 20-lecia Powiatu Wieluńskiego i Dzień Samorządu Terytorialnego. Po mszy złożono okolicznościowe wiązanki pod pomnikiem św. Jana Pawła II, a oficjalna część uroczystości odbyła się w Kino-Teatrze Syrena w Wieluniu. Pojawili się m.in. poseł na sejm RP - Paweł Rychlik, przewodnicząca i radny sejmiku województwa łódzkiego, członkowie rady gminy i rady powiatu wieluńskiego oraz wójtowie wszystkich gmin z terenu powiatu wieluńskiego. Nie zabrakło również włodarzy i radnych wcześniejszych kadencji.

Marek Kieler, starosta powiatu wieluńskiego
    - Jubileusz 20-lecia, odrodzenie powiatu wieluńskiego to doskonała okazja do świętowania, ale też do refleksji, wspomnień, przemyśleń. To dobry czas do podsumowań, a jednocześnie wyznaczania nowych zadań i celów oraz opracowywania sposobów ich realizacji. Po tych 20 latach, pomimo wielu trudności z którymi borykają się samorządy powiatowe w całym kraju uważam, że powiat wieluński, władze wszystkich jego kadencji dążyły do tego, aby w miarę posiadanych kompetencji i możliwości finansowych zaspakajać oczekiwania i potrzeby naszych mieszkańców. Dzięki pozyskanym środkom finansowym z Funduszów Unijnych i Krajowych, a także w ramach dobrej współpracy z samorządami gminnymi udało się nam wykonać wiele inwestycji w każdym obszarze działalności powiatu. W tych dwóch dekadach przebudowano wiele kilometrów dróg powiatowych, wyremontowano obiekty zabytkowe ziemi wieluńskiej przy znacznym udziale Archidiecezji Częstochowskiej i gminy Wieluń w ramach realizowanego zadania pod nazwą „Szlak Bursztynowy”. Powiat wieluński wykazuje wiele dbałości o szkolnictwo ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe. W minionym okresie zrealizowano wiele inwestycji w tym modernizację obiektów szkolnych. (…)

Paweł Okrasa, burmistrz Wielunia:
    - 27 maja 1990 roku odbyły się w Polsce pierwsze wolne wybory po II wojnie światowej, były to wybory do rad gmin. Dla wielu historyków ta data dopiero stanowi wyzwolenie się naszego kraju spod okupacji. W przypadku gminy to już prawie 30 lat, kiedy ten samorząd funkcjonuje, w przypadku powiatu to jest 20 lat. Jest taką możliwością i próbą odpowiedzi na pytanie, jaka jest rola samorządów w naszym społeczeństwie, co takiego samorząd wnosi do relacji międzyludzkich, do relacji gospodarczych, do tworzenia wspólnot i to dobry czas, aby pokusić się po takie wnioski. Z mojego punktu widzenia myślę, że powinniśmy, jako samorządowcy mieć taki podstawowy imperatyw w naszej świadomości. Ten imperatyw to urząd i samorząd, które pełnią funkcję, rolę usługodawczą w stosunku do społeczeństwa. To mieszkańcy naszej społeczności są podmiotem w tych relacjach między urzędem, a mieszkańcami i żeby to nigdy z naszej świadomości nam nie wyszło. Żebyśmy ten główny imperatyw mieli ciągle na myśli, kiedy podejmujemy różne decyzje. Czas tych lat, które już minęły od czasu, kiedy samorząd powstał na nowo. To jest też taki okres, kiedy możemy i powinniśmy podziękować tym wszystkim, którzy go tworzyli przez te lata. Mimo różnych różnic, które mogą nam przyświecać, może nas wiele rzeczy różnić, ale wszyscy ci, którzy tworzyli nasze samorządy szli do tych samorządów z przekonaniem takim, że chcą dla tego samorządu zrobić, jak najlepiej na miarę swoich umiejętności, swojego talentu i intelektu. Oczywiście nie wszystko jest zależne od nas. Ci ludzie szli z taką myślą, żeby po latach swojej służby ten samorząd zostawić w stanie lepszym w jakim go zastali. (…)
   Podczas uroczystości zaproszono gości na wykład profesora Tadeusza Olejnika pod hasłem „Powiat – Rodowód, tradycja, wspólnota”.
    - Samorząd powiatu wieluńskiego ma długoletnie tradycje, tak jak ukształtowana historycznie ziemia wieluńska, powiat wieluński sięga kilkuset lat. - wyjaśnia Tadeusz Olejnik- Chcę przypomnieć, czym była ziemia wieluńska, ukształtowana wspólnota, terytorialna, kulturalna, ekonomiczna, poczucie tej wspólnoty mieszkańców ziemi wieluńskiej, które łączyło wtedy od wieków. Dziś nawiązanie do tych tradycji, które mają wielowiekową przeszłość (…). Jest tutaj wielu zasłużonych działaczy samorządowych, starostów, posłów, którzy tę wieluńską wspólnotę tworzyli. Powiat wieluński to rozległy teren, który był poszatkowany w wyniku kolejnych reform, jakie władze przeprowadzały. (…)

Laureaci Medali „Zasłużony dla Ziemi Wieluńskiej”:
Mirosław Jędrzejewski
kpt. Alfons Olejnik PS. „Babinicz” - pośmiertnie
Zespół Folklorystyczny z Popowic
Muzeum Ziemi Wieluńskiej
Ryszard Prozner – pośmiertnie
Matka Innocenta Katarzyna Rzadka - pośmiertnie

    - Dzisiaj jest dzień szczególny, święto samorządu terytorialnego i samorządowców. - mówi Jan Książek, dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej.  - W imieniu wszystkich uhonorowanych tak pięknym i ważnym odznaczeniem, medalem „Zasłużony dla Ziemi Wieluńskiej” pragnę złożyć życzenia wszystkim samorządowcom wszystkiego, co dobre, pomyślności i zdrowia. Natomiast kapitule, która nas wszystkich uhonorowała pragnę w imieniu rodzin, w imieniu tych, którzy odbierają odznaczenia i w imieniu bezpośrednio odznaczonych bardzo podziękować za tak wysokie uhonorowanie. Słowa księdza Twardowskiego - „Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą” - są niezwykle i w tym przypadku bardzo ważne, ponieważ trzy osoby są uhonorowane pośmiertnie. To wyjątkowe, wybitne postaci, które wniosły bardzo dużo do sfery duchowej, patriotycznej, społecznej i gospodarczej dla ziemi wieluńskiej. Dzisiaj i rodziny i osoby, które odbierają te medale tak, jak w przypadku sióstr Antoninek po Matce Rzadkiej mają tę skromną satysfakcję, że pamięć tak, jak mówimy, że żyjemy tak długo, jak długo ktoś o nas pamięta. Kapituła i państwo pamiętacie o tych wyjątkowych postaciach, wszyscy pamiętamy (…).

Mariola Prozner, żona odznaczonego pośmiertnie Ryszarda Proznera:
    - (…) Chcę podziękować za ten gest włączenia mojego zmarłego męża w szeregi zasłużonych dla miasta Wielunia i okolicy. Jestem przekonana, że byłby, a może jest, bardzo dumny. Takie wyróżnienia zawsze dawały mu wiele energii do dalszego działania, ponieważ cenił sobie ludzi aktywnych i nie znosił stagnacji. Z dumą promował swoją małą ojczyznę w kraju i za granicą. Kierował się w życiu prostą, benedyktyńską maksymą, chociaż pewnie nie wiedział - żeby być kimś - trzeba być sobą. Taki właśnie był ze wszystkimi swoimi wadami i zaletami. Jestem przekonana, że podziękowania zakończyłby żartem, czego ja niestety nie potrafię. Proszę jedynie, byście państwo zachowali go w swojej pamięci. Dziękuję bardzo, a władzom samorządowym i powiatowym życzę wiele sukcesów na dalsze lata.


   Podczas wydarzenia wręczono również okolicznościowe medale m.in. wójtom wszystkich gmin z terenu powiatu wieluńskiego.


REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA