Gmina Pątnów szuka chętnych na nowe stanowisko pracy

   Urząd Gminy w Pątnowie oferuje nowe miejsce pracy. Jest to spowodowane rozpoczynającymi się niebawem zadaniami dotyczącymi budowy kanalizacji.
    - Gmina Pątnów ogłosiła otwarty konkurs na stanowisko do spraw Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno-Ściekowej. Wymagane jest wykształcenie wyższe i co najmniej dwuletnie doświadczenie w administracji samorządowej. Byłoby doskonale, gdyby kandydat wykazywał się nie tylko teoretyczną, ale i praktyczną wiedzą z zakresu ustawy o ochronie środowiska czy gospodarki wodno-ściekowej, jak i również gospodarki odpadami. Jest to nowe stanowisko w związku z tym, że gmina Pątnów przystępuje do budowy kanalizacji i jest nam potrzebna osoba, która ma doświadczenie w tym zakresie. Ofertę należy składać do 12 kwietnia do 15:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Pątnów. Można również wysłać pocztą elektroniczną z podpisem elektronicznym.


- mówił wójt, Jacek Olczyk.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA