Dziecięcy Zespół Obrzędowy z Ożarowa z nagrodą Marszałka

   Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego, Witolda Stępnia w dziedzinie kultury otrzymał Dziecięcy Zespół Obrzędowy z Ożarowa za wieloletnią działalność, za osiągnięcia i za kultywowanie tradycji swojego regionu.

Halina Gniłka, dyrektor Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Ożarowie, opiekunka Dziecięcego Zespołu Obrzędowego z Ożarowa:
    - Bardzo się cieszymy z tej nagrody. Zarówno ja, jak i moi podopieczni. To wielkie wyróżnienie dla nas i docenienie pracy twórczej. W tym zespole uczestniczą kolejne pokolenia dzieci. Zespół istnieje od 23 lat, więc sporo dzieci przewinęło się przez ten zespół, tym bardziej że szkoła nasza była szkołą sześcioklasową, więc bardzo szybko nasi aktorzy, którzy pierwsze szlify zdobywali na scenie, uciekali nam do Gimnazjum. Teraz mamy ośmioklasową szkołę, ten cykl się wydłużył, więc członkostwo w dziecięcym zespole też będzie dłuższe.
   Halina Gniłka podkreśla, że najwięcej tradycji ludowych, podań i obrzędów Zespół czerpał z wiedzy lokalnej twórczyni ludowej, Wandy Majtyki z Popowic, która nie tylko pisała scenariusze do występów, ale również niejednokrotnie występowała z dziećmi na scenie:
    - Ja jestem opiekunką Dziecięcego Zespołu Obrzędowego, ale wszelkie dobro, jakie czerpię dla tego Zespołu, pochodzi od pani Wandzi Majtyki. Oczywiście ona jest taką główną postacią, która przez wiele lat wspierała mnie w pracy. Przede wszystkim swoją znajomością tej kultury ludowej. Niejednokrotnie razem z dziećmi brała udział w tych przedstawieniach. Więc to jest ten człowiek, z którego wiedzy można jeszcze czerpać.

REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA