Odnawialne źródła energii w gminie Osjaków

   Ponad 1 mln 800 tys. zł dofinansowania otrzymała gmina Osjaków na realizację projektu „Odnawialne źródła energii w gminie Osjaków”. Głównym celem jest poprawa stanu zanieczyszczonego środowiska naturalnego poprzez zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych i zmniejszenie wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii.

Chodzi o instalacje fotowoltaiczne i wymianę kotłów na biomasę, mówi wójt gminy Osjaków, Jarosław Trojan:
    - Dzięki temu projektowi mieszkańcy, którzy do niego przystąpili, będą mieli założone instalacje fotowoltaiczne, a część kotły centralnego ogrzewania. W tej chwili część paneli fotowoltaicznych jest już zainstalowana, część już jest podłączona do sieci. Zakład Energetyczny systematycznie dokonuje podłączeń. Jeżeli chodzi o liczby, to mamy 70 zestawów fotowoltaicznych o mocy 3 kW i 2 kW u mieszkańców z terenu gminy Osjaków, ale również mamy na czterech budynkach komunalnych gminy: oczyszczalni ścieków w Osjakowie, instalacja o mocy 39,52 kW, na dachu Gminnego Ośrodka Kultury w Osjakowie o mocy 2 kW, na stacji uzdatniania wody w Osjakowie o mocy 10,4 kW i na stacji uzdatniania wody w Chorzynie o mocy 7,8 kW. Jeżeli chodzi o te instalacje, w większości są już zamontowane, kwestia tylko teraz podłączenia i ich uruchomienia.


   Całkowita wartość zadania, które zakończy się w marcu 2019 roku, to prawie 2,5 mln zł.

   Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Rozmowy z wójtem gminy Osjaków Jarosławem Trojanem na temat projektu posłuchasz tutaj.

REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA