Szkoła Podstawowa w Rudnikach świętowała jubileusz 60-lecia (galeria zdjęć)

   Ma niezwykłego patrona, własne kino, a od soboty także salę-muzeum poświęconą jednemu z najwybitniejszych polskich reżyserów. Szkoła Podstawowa w Rudnikach im. Andrzeja Wajdy świętowała jubileusz 60-lecia. Oprócz otwarcia wystawy związanej z sylwetką i dokonaniami patrona odsłonięto pamiątkową tablicę, posadzono jubileuszowy klon i zaprezentowano wyjątkową publikację o szkole i dotychczasowych dziejach edukacji w Rudnikach.

    - Marzeniem, czy w ogóle celem naszej społeczności zawsze była dobra szkoła - mówi wójt gminy Rudniki Andrzej Pyziak. - Oczywiście żyliśmy w różnych czasach i warunki też były różne. Ale ciągle o tę szkołę zabiegano. 60 lat temu powstał ten budynek, wówczas na miarę możliwości. Zmieniają się czasy, zmieniają się wymagania i składam podziękowania radnym, którzy wspierali te dobre rzeczy, którzy podejmowali śmiałe decyzje mające na celu rozbudowę, wyposażenie i dostosowanie tej szkoły do wymogów XXI wieku. Zresztą w bardzo piękny sposób podkreślił to patron szkoły Pan Andrzej Wajda, kiedy był tutaj na nadaniu imienia szkole rozpoczynając swoje wystąpienie od takiego cytatu: „jeżeli tak wygląda mała wiejska szkoła, to w niezłym kraju żyjemy”. Więc myślę, że te słowa oddają to, co udało nam się tutaj zrobić.
   Odniesień do patrona podczas niedawnych uroczystości było znacznie więcej. Przypomniano bowiem dzień 10 listopada 2009 roku, w którym Andrzej Wajda wraz z małżonką Krystyną Zachwatowicz-Wajdą, uczestniczyli w chwili nadawania szkole imienia. Podczas jubileuszowych uroczystości, chcąc uczcić pamięć patrona, jednego z najwybitniejszych reżyserów światowego kina, otwarto Salę Patrona, w której zgromadzono pamiątki związane z jego sylwetką i bogatą twórczością. Znalazły się tu nie tylko fotografie związane z wydarzeniami nadania imienia szkole, zdjęcia z planów filmowych czy plakaty. Są tu także wyjątkowe wydania filmów Wajdy (można je oglądać w „Kinie za rogiem”, miejscu utworzonym dzięki inicjatywie i wsparciu państwa Wajdów i ich przyjaciela Grzegorza Molewskiego, twórcy telewizji „Kino Polska”), oryginalne scenopisy i notatki Wajdy wykorzystywane podczas pracy nad spektaklami teatralnymi i produkcjami filmowymi oraz korespondencja patrona ze szkołą.
   Wspomniany Grzegorz Molewski przekazał szkole dwa wyjątkowe wydawnictwa: pamiątkową księgę z całą filmografią Andrzeja Wajdy - dar od żony reżysera - oraz unikatowy boks filmowy z największymi dziełami polskiego kina , które do tej pory w tej postaci otrzymali jedynie Prezydent USA Barack Obama i Prezydent RP Bronisław Komorowski.

    - To szkoła z tradycją. - mówi emerytowany nauczyciel Władysław Księżarek - W tej szkole pracowałem dokładnie 25 lat. Przyszedłem do tej szkoły w 1966, przeniesiono mnie z Żytniowa. Zastałem szkołę nowiutką, elegancką. Tu w każdej klasie były głośniki i u kierownika w kancelarii. (…) Ale nie był pieniędzy na lepsze wyposażenie. Szkoła była ładna, ale ze starej przeniesiono stare ławki. Dziś to „niebo” do „ziemi”.
    - Moje losy związane są z Rudnikami, bo urodziłem się w Dalachowie. - mówi Marian Wilk, emerytowany nauczyciel rudnickiej podstawówki, późniejszy wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej w Białej. - Dostać się do szkoły w Rudnikach, do TEJ szkoły było bardzo trudno. - wspomina chwile, w których pojawił się tu jako nauczyciel matematyki - To była szkoła wiodąca nie tylko w powiecie wieluńskim, ale także województwie i nawet dalej. Byli tu bardzo dobrzy nauczyciele, którzy przygotowywali uczniów do nauki w szkole średniej na wysokim poziomie. Dziś są zajęcia pozalekcyjne, korepetycje. Wtedy nikt nie znał takiego słowa.
   Liczne wspomnienia z dziejów szkoły i w ogóle losy edukacji w Rudnikach zostały opisane w „monografii” Rudnicka Jubilatka, która powstała pod okiem proboszcza miejscowej parafii, ks. Krzysztofa Błaszkiewicza.
    - To taki zarys edukacji, czyli nauczania w Rudnikach. Mniej skoncentrowaliśmy się na ostatnich latach, które jeszcze pamiętamy, a które wymagałyby szerszego i głębszego opracowania, a bardziej na przedstawieniu całej historii od 1461 roku, bo wtedy pod datą 21 stycznia znajdujemy udokumentowane istnienie szkoły (…). Od tej daty staraliśmy się przeprowadzić wnikliwy rys historyczny, aż do czasów obecnych.
Opracowanie liczy 160 stron, na których znaleźć można także liczne fotografie z przeszłości szkoły i szczegółowe zestawienie wszystkich osiągnięć i sukcesów jubilatki.
    - Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za to, że kilka lat temu znaleźliście unikatowość tej szkoły - mówił Andrzej Buła, marszałek Województwa Opolskiego - Unikatowość poprzez kontakt z wyjątkową osobą, Panem Andrzejem Wajdą. Dziękuję także wszystkim tym, którzy tę wyjątkową unikatowość podtrzymują. To również wymaga wiele wysiłku, wiele pasji, aby utrzymać poziom, który kilka lat temu sami sobie wyznaczyliście. Bardzo dziękuję jako marszałek województwa, że takie miejsce, z takim patronem jest w naszym województwie.

Posłuchaj relacji:   Tuż przed oficjalnymi uroczystościami odbyła się msza święta, po której przed szkołą odsłonięto pamiątkową tablicę upamiętniającą nie tylko święto samej szkoły, ale także jubileusz 100-lecia odzyskania niepodległości. Marszałek Andrzej Buła wraz ze starostą oleskim Stanisławem Belką posadzili pamiątkowy klon. Wieczorem odbył się natomiast bal absolwentów.

Posłuchaj także:
Rozmowa z polonistką Anną Kokot i dyrektorem szkoły Andrzejem Krzakiem o Sali Patrona, Kinie za rogiem i jubileuszu placówkiRozmowa z Władysławem Księżarkiem, emerytowanym nauczycielem Szkoły Podstawowej w RudnikachRozmowa z ks. Krzysztofem Błaszkiewiczem o publikacji poświęconej historii edukacji w Rudnikach „Rudnicka Jubilatka”Rozmowa z Andrzejem Pyziakiem, wójtem gminy Rudniki i Marianem Wilkiem, emerytowanym nauczycielem matematyki w Szkole Podstawowej w Rudnikach
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA