12 hektarów po byłej Cukrowni sprzedane. Teren kupiła wieluńska firma Wielton

   Dziś podpisano porozumienie dotyczące nabycia prawa użytkowania wieczystego przez firmę Wielton - zwycięzcę przetargu - prawie 12 hektarów terenów po byłej Cukrowni za kwotę ponad 3 mln 700 tys. zł. Porozumienie podpisali burmistrz Wielunia, Paweł Okrasa oraz prezes zarządu firmy Wielton, Mariusz Golec.
    - Myślę, że na tę chwilę czekało bardzo wielu mieszkańców nie tylko Wielunia, ale i Ziemi Wieluńskiej - mówił burmistrz, Paweł Okrasa - ponieważ dziś finalizujemy zakup przez Wielton prawie 12 hektarów terenów po byłej Cukrowni. Teren ten będzie służył dalszemu rozwojowi firmy Wielton w Wieluniu. Są miasta, które konkretnie kojarzą się z fabrykami np. Wronki kojarzą się z wyrobem kuchenek Amica, Opoczno kojarzy się z płytkami i myślę, że Wieluń już na stałe do tej mapy gospodarczej wszedł jako miasto, które kojarzy się z naczepami. Z największym polskim producentem naczep, trzecim w tej chwili w Europie. I widząc intensywny program inwestycyjny firmy, wierzymy, że przyszłość tego miasta, tej ziemi w bardzo dobrych perspektywach się rysuje. Dziękujemy firmie Wielton, że zaufała naszej filozofii patrzenia na sprawy miasta, na sprawy gospodarcze w tym mieście. (…)
   Prezes Wieltonu, Mariusz Golec nawiązał w swoim wystąpieniu do historycznych terenów, które teraz staną się własnością firmy, i dobrych tradycji gospodarczych na tym terenie:
    - Nabyliśmy teren po historycznym zakładzie - Cukrowni Wieluń. Nabyliśmy 12 ha, a to oznacza, że chcemy rozwijać się w Wieluniu. Mimo iż nasza fabryka już dzisiaj zatrudnia 1800 osób, to jeżeli będziemy kontynuować rozwój, to zatrudnienie będzie wręcz lawinowo rosło. Chcemy oczywiście inwestować w nowoczesne technologie, które będą powodowały to, że będziemy mogli konkurować na europejskim rynku. Budujemy siłę grupy, która platformę produkcyjną i to serce będzie miała tutaj w Wieluniu. Nie mamy zamiaru tego nigdzie przenosić. To tutaj będzie centrum kompetencji związane z rozwojem wszystkich produktów. Tutaj jest centrum badawczo – rozwojowe i tutaj będzie jedna z najnowocześniejszych fabryk w Europie, jeżeli chodzi o sektor produkcji naczep. Cieszę się, że udało nam się „dopiąć” ten zakup i on oznacza to, że będą inwestycje w najbliższych trzech latach, które będą skutkowały tym, że zakład będzie coraz większy i będzie coraz więcej produkował. (…)
   Burmistrz Wielunia podpisał również deklarację o współpracy z burmistrz niemieckiego miasta Waltrop, Nicole Moenikes. Waltrop to miasto, w którym firma Wielton kupiła fabrykę Langendorfa, niemieckiego producenta naczep.
    - Pan prezes Mariusz Golec stwierdził, że Wieluń i Waltrop to są miasta bardzo do siebie podobne - mówi burmistrz Okrasa. - Podobne pod względem wielkości gminy i pod względem ilości mieszkańców. Chodzi nam o to, aby ta współpraca była oparta nie tylko o współpracę gospodarczą, czyli biznes, ale abyśmy tę współpracę przenieśli na inne poziomy, które są niezwykle ważne, aby się poznawać, czyli wymiana dzieci, młodzieży, sportowa, kulturalna, kulinarna także. Ponieważ jeżeli poznamy dobrze swoje kultury, swoje obyczaje, nie będzie między nami waśni, nie będzie motywacji do tego, aby z sobą walczyć. (…)

Nicole Moenikes, burmistrz Waltrop:
    - Podpisanie tego listu da możliwość współpracy pomiędzy miastami i jest pewnym udowodnieniem demokracji. Myślę, że będzie to bardzo dobre partnerstwo i bardzo aktywne dla obu stron.

    - Takim naszym celem, oprócz rozwijania biznesu, jest budowanie współpracy w obszarach społecznych. To jest dla nas bardzo istotne - podsumowuje prezes Mariusz Golec.


   Podpisanie umowy kupna - sprzedaży terenów po byłej Cukrowni między Gminą Wieluń a firmą Wielton i porozumienia współpracy między niemieckim miastem Waltrop a miastem Wieluń miało miejsce w pomieszczeniach po byłym Olimpie przy ulicy Królewskiej w Wieluniu.

REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA