Energetyka Cieplna dostosowuje się do wymagań prawa ochrony środowiska i dyrektyw unijnych

   Od 2020 roku w związku ze zmianami dotyczącymi ochrony środowiska i dyrektyw unijnych Energetyka Cieplna w Wieluniu musi zmodernizować źródło ciepła. Prace rozpoczęły się już w ubiegłym roku.
    - Jest to takie duże zadanie, polegające na modernizacji naszego źródła ciepła. Dokonaliśmy analizy pracy naszego źródła i doszliśmy do wniosku, że wcale nie musimy być dużym źródłem spalania, możemy być tak zwanym średnim źródłem spalania i nie podlegać pod dyrektywę LCP. Jest to związane z tym, że stając się źródłem średnim, podlegamy pod dyrektywę MCP, dla której wymagania w zakresie ochrony środowiska są nieco łagodniejsze, a co więcej, średnie źródło ciepła nie podlega pod tak zwaną konkluzję BAT, z którą również będą się wiązały w przyszłości znaczne nakłady inwestycyjne. Ma to bardzo duże znaczenie dla mieszkańców, gdyż wiadomo, że wszystkie nakłady inwestycyjne, które my ponosimy czy musielibyśmy ponieść, musiałyby się przełożyć na cenę ciepła, dlatego te działania, które w tej chwili robimy, są po to, żeby wpływ tych koniecznych do wykonania zadań inwestycyjnych miał jak najmniejsze przełożenie na przyszłą cenę ciepła. Dlatego to robimy, gdyż dostosowujemy źródło do tych standardów MCP - są to nakłady rzędu 5 milionów złotych. Gdybyśmy musieli dostosowywać w przyszłości źródło do dyrektywy LCP, czyli do tych dużych źródeł spalania, to nakładu wynosiłyby około 30 milionów złotych. Widać bardzo znaczną różnicę.


- mówił prezes Energetyki, Zygmunt Bednarski.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA