Gmina Wieluń: podatki, opłaty za wodę i ścieki w górę!

   Nowy Rok i nowe stawki podatków w Gminie Wieluń. Ten od środków transportu wzrośnie średnio o 7% . Podwyżka dotyczy przede wszystkim przedsiębiorców, zwłaszcza firmy transportowe. Decyzja nie powinna jednak dziwić, tłumaczy przewodniczący Rady Miejskiej, Piotr Radowski:
   -   Część stawek od środków transportowych z mocy ustawy i tak musiałby ulec podwyższeniu. To dlatego, że mieliśmy taką sytuację, że obowiązujące stawki są poniżej minimalnych stawek, określonych w rozporządzeniu ministra. Poza tym doskonale wiadomo, jaka jest inflacja w Polsce. Można powiedzieć, że jest to po prostu urealnienie wysokości tych stawek.


   Wzrasta także podatek od nieruchomości. Stawki są wyższe od 7 do 9% . Siedmioprocentowy wzrost dotyczy głównie przedsiębiorców – chodzi o podatek związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. W przypadku m.in. mieszkań, podwyżka wynosi 9 procent. Podatek od nieruchomości w Wieluniu nie był podnoszony od 6 lat.
   Od stycznia mieszkańcy Gminy Wieluń zapłacą więcej także za wodę i ścieki.
Cena za 1m3 wody dla gospodarstwa domowego wzrosła o 14 groszy i wynosi 2,95 zł. Pozostali użytkownicy zapłacą 3,11 zł, czyli o 15 groszy więcej niż dotychczas. Wzrosły także opłaty związane z odprowadzaniem ścieków. Za 1m3 trzeba zapłacić 3,93 zł, a nie jak wcześniej – 3,80 zł.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA