Ogłoszono konkurs na rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej

   Zarząd Województwa Łódzkiego przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Na ten cel Zarząd wyda 4 mln zł. To nowość, jeżeli chodzi o dotacje celowe.

   Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły realizować zadania polegające na budowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie oraz doposażeniu w sprzęt sportowy różnych obiektów sportowych i rekreacyjnych.

Andrzej Chowis, radny Sejmiku Województwa Łódzkiego:
    - Takie obiekty jak sale gimnastyczne, hale sportowe, pływalnie, boiska, korty, obiekty i urządzenia lekkoatletyczne.


   Pieniądze można pozyskać również na lodowiska, place zabaw czy terenowe urządzenia sportowe, w szczególności siłownie plenerowe, ścieżki sprawnościowe i ścianki wspinaczkowe oraz trasy i tory wrotkowe. Wnioskowana kwota nie może być wyższa niż 100 tys. zł. Warto również dodać, że im większy udział własny wnioskodawcy, tym większe są szanse na dofinansowanie. Wnioski należy składać do 31 stycznia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Departament Sportu i Turystyki.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA