Wraca temat darowizny od TergoPower. Żaneta miała dostać 33 tys. zł

   33 tys. zł - taką kwotę miała otrzymać Żaneta Szczuka, uczennica wieluńskiego Katolika z 50 tys. zł, jakie firma TergoPower wpłaciła w formie darowizny na konto Urzędu Miejskiego w Wieluniu. Większość radnych nie zgodziła się na taką formę płatności na organizację Gigantów Siatkówki - charytatywnej imprezy na rzecz chorej na raka dziewczynki i zaproponowała burmistrzowi, aby oddał te pieniądze. Sprawa jest na tyle kontrowersyjna, że radni zarzucili włodarzowi działania korupcyjne. Urząd Miejski w Wieluniu, po naciskach radnych, zwrócił pieniądze firmie. Temat wrócił na ostatniej sesji Rady Miasta.

Bożena Żurek, radna miejska:
    - Kwota 50 tys. zł, o której cały czas mówimy i wracamy z zapisu, to nie była kwota, która miała być przeznaczona na potrzeby Żanetki, a na pokrycie potrzeb kateringowych imprezy Giganci Siatkówki i imprez towarzyszących temu przedsięwzięciu. Też powiedzmy to jasno, jaka kwota byłaby przeznaczona dodatkowo, do tej pory nie wiemy.

Paweł Okrasa, burmistrz Wielunia:
    - Pani radna Żurek wraca do tematu 50 tysięcy. Rada dwukrotnie nie przyjęła tej darowizny na rzecz organizacji turnieju Giganci Siatkówki. Pani radna też powiedziała, że nie wiadomo, ile z tych pieniędzy by trafiło na konto Żanety. Kilkakrotnie rozmawialiśmy na ten temat i mówiłem pani, że kwota, która jest na ten cel przeznaczona, jeżeli te pieniądze wpłyną, będzie to około 30 tys. zł. Mówiłem między 27 a 30 kilka tys. zł, ponieważ chodziło jeszcze o jedną fakturę za agregat prądotwórczy. Miała być kwota 33 tys. zł, tyle zostałoby po zapłaceniu kateringu. Zdradzam teraz pewna tajemnicę, ale muszę, ponieważ pada na ten temat tak wiele nieprawdziwych informacji, że mam taką zgodę, żeby tę kwotę podać. Teraz niestety ta kwota nie wpłynie, bo zwróciliśmy te pieniądze do firmy norweskiej i już nie jesteśmy władni do tego, żeby cokolwiek w tej kwestii zrobić.


O sprawie pisaliśmy również tutaj.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA