Co dalej z komunikacją miejską w Wieluniu?

   Prace nad usprawnieniem komunikacji miejskiej w Wieluniu trwały co najmniej od roku i w zasadzie w przeddzień ogłoszenia przetargu na te usługi radni miejscy, większością głosów, zadecydowali, że komunikacja ma być darmowa. To zburzyło dotychczasowa koncepcję prac nad tym tematem. Mówi burmistrz, Paweł Okrasa:
    - Myśmy właściwie byli już na finiszu ustalania nowego rozkładu jazdy w wyniku studium transportowego. Wspólnie uzgadniane też z PKS-em, który jest przewoźnikiem i w zasadzie byliśmy dzień przed ogłoszeniem dużego przetargu. I Rada z zaskoczenia, bo nie było przedmiotem ani prac komisji, ani nie było to do porządku obrad wprowadzone drogą normalną, czyli 7 dni przed sesją, tylko była to tak zwana „wrzutka” tuż przed sesją. 11 radnych się pod tym projektem podpisało. Ja boleję nad tym, bo mamy dalej inną koncepcję, aby bilety komunikacji miejskiej były po 20 gr, czyli na poziomie bardzo niskim, abyśmy mogli zweryfikować i stwierdzić faktycznie, jakie jest obłożenie linii. Ponieważ często otrzymujemy faktury od operatora, czyli od PKS-u, za które musimy płacić, za daną trasę. PKS twierdzi, że nie ma z tej trasy wielkich przychodów, bo np. bardzo dużo ludzi jeździ daną trasą, którzy nie płacą np. ludzie starsi. W związku z tym ustaliliśmy, że jeżeli ta opłata będzie 20 gr, to pozwoli nam na dokładną weryfikację, jaki jest przepływ ludzi, którzy korzystają z komunikacji miejskiej.


   Darmowa komunikacja miejska pociągnie za sobą jeszcze inne problemy - mówi burmistrz, ponieważ chcąc ją wprowadzić również na linie poza miasto, trzeba będzie do niej sporo dołożyć:
    - Mieszkańcy sołectw w gminie Wieluń np. takich jak Jodłowiec czy jak Sieniec postulują, że skoro będzie bezpłatna komunikacja w mieście i na trasach podmiejskich, czyli od Rudy do Kurowa i Masłowic, to my również chcemy, aby nasi mieszkańcy korzystali z tej komunikacji. Dlaczego nasi mieszkańcy i uczniowie muszą płacić za bilet miesięczny np. 50 zł, a mieszkańcy Olewina czy Rudy nie będą płacić. My też płacimy podatki do gminy i nam się również należy bezpłatna komunikacja miejska. W związku z tym my teraz musimy przygotować kolejne trasy, by mieszkańców Sieńca, Jodłowca, Starzenic, Masłowic również właściwą siecią komunikacji miejskiej objąć. Radni złożyli projekt uchwały, uchwałę przegłosowali, ale nikt z radnych, który tę uchwałę podpisał, nie wyliczył skutków finansowych.


   Może się okazać zatem, że kwota, którą gmina ma zabezpieczoną na przyszły rok na komunikację miejską, nie wystarczy. Mało tego, trzeba będzie sporo dołożyć. Być może przekroczy 1 mln 600 tys. zł. Dokładając jeszcze do tego linie do Sieńca i Jodłowca kwota może być większa niż 2 mln zł.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA