Wiemy już, które projekty wybrali mieszkańcy do dofinansowania z budżetu obywatelskiego w Praszce

   Znamy wyniki głosowania na projekty, które mieszkańcy wybrali do dofinansowania z budżetu obywatelskiego w gminie Praszka. Rada Miejska przeznaczyła na ten cel 50 tys. zł. Zagłosowało 28% uprawnionych, czyli 3 tys. 264 osoby. Prawie 60% z nich, bo aż 1949 osób zdecydowało, że dofinansowanie otrzyma projekt, którego autorami i pomysłodawcami są druhowie strażacy: Janusz Jarząb i Mateusz Mazurek, a dotyczy doposażenia w sprzęt ratowniczy jednostek OSP z gminy Praszka. Drugi projekt, który otrzyma dofinansowanie, ale niepełne, został złożony przez harcerzy z Praszki na modernizację harcówki przy ulicy Bocznej w Praszce. Co ciekawe, ten projekt wygrał zaledwie dwoma głosami z projektem rozbudowy Centrum Rekreacji w Strojcu. Mówi sekretarz gminy Praszka, Krzysztof Pietrzyński:
    - Zwycięskim projektem okazało się doposażenie wybranych jednostek OSP na terenie gminy Praszka w niezbędny sprzęt do ratowania życia, zdrowia i mienia ludności lokalnej. Ten projekt wygrał bardzo zdecydowanie. Drugi projekt również druhów, ale harcerzy, zdobył 181 głosów. Był to projekt o wartości 20 tys. zł, ale zostanie zrealizowany mniej więcej w połowie, dlatego że tyle na ten cel pozostanie z puli budżetu obywatelskiego. Jednak jeśli chodzi o naszych harcerzy, to nie mam żadnych wątpliwości, że te pieniądze zostaną spożytkowane w dobry sposób. Natomiast strażacy otrzymali dofinansowanie w kwocie 39,5 tys. zł. Na pewno budżet obywatelski był dla nas jakąś diagnozą i wektorem tego, czego mieszkańcy najbardziej potrzebują i jakie są ich oczekiwania. I chociażby po zgłoszonych projektach, których było 12, czyli stosunkowo dużo jak na pierwszą edycję, widzimy, że największe rezerwy są w tym, by budować miejsca rekreacji i wypoczynku, miejsca do uprawiania sportu. Tego typu projektów było zdecydowanie najwięcej i na pewno jest to dla nas wskazanie przez mieszkańców kierunku na przyszłość.


   Zwycięski projekt druhów strażaków zakłada zakup agregatów prądotwórczych dla jednostek OSP w Wygiełdowie, Skotnicy i Brzezinach. Druhowie z Wierzbia i Gany wzbogacą się o motopompy szlamowe z wężem, smokiem i złączką. Drabina ratownicza trafi do Przedmościa, a OSP w Praszce wzbogaci się o 4 przenośne radiotelefony.         
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA