Wiemy już, które projekty wybrali mieszkańcy do dofinansowania z budżetu obywatelskiego w Praszce

   Znamy wyniki głosowania na projekty, które mieszkańcy wybrali do dofinansowania z budżetu obywatelskiego w gminie Praszka. Rada Miejska przeznaczyła na ten cel 50 tys. zł. Zagłosowało 28% uprawnionych, czyli 3 tys. 264 osoby. Prawie 60% z nich, bo aż 1949 osób zdecydowało, że dofinansowanie otrzyma projekt, którego autorami i pomysłodawcami są druhowie strażacy: Janusz Jarząb i Mateusz Mazurek, a dotyczy doposażenia w sprzęt ratowniczy jednostek OSP z gminy Praszka. Drugi projekt, który otrzyma dofinansowanie, ale niepełne, został złożony przez harcerzy z Praszki na modernizację harcówki przy ulicy Bocznej w Praszce. Co ciekawe, ten projekt wygrał zaledwie dwoma głosami z projektem rozbudowy Centrum Rekreacji w Strojcu. Mówi sekretarz gminy Praszka, Krzysztof Pietrzyński:
    - Zwycięskim projektem okazało się doposażenie wybranych jednostek OSP na terenie gminy Praszka w niezbędny sprzęt do ratowania życia, zdrowia i mienia ludności lokalnej. Ten projekt wygrał bardzo zdecydowanie. Drugi projekt również druhów, ale harcerzy, zdobył 181 głosów. Był to projekt o wartości 20 tys. zł, ale zostanie zrealizowany mniej więcej w połowie, dlatego że tyle na ten cel pozostanie z puli budżetu obywatelskiego. Jednak jeśli chodzi o naszych harcerzy, to nie mam żadnych wątpliwości, że te pieniądze zostaną spożytkowane w dobry sposób. Natomiast strażacy otrzymali dofinansowanie w kwocie 39,5 tys. zł. Na pewno budżet obywatelski był dla nas jakąś diagnozą i wektorem tego, czego mieszkańcy najbardziej potrzebują i jakie są ich oczekiwania. I chociażby po zgłoszonych projektach, których było 12, czyli stosunkowo dużo jak na pierwszą edycję, widzimy, że największe rezerwy są w tym, by budować miejsca rekreacji i wypoczynku, miejsca do uprawiania sportu. Tego typu projektów było zdecydowanie najwięcej i na pewno jest to dla nas wskazanie przez mieszkańców kierunku na przyszłość.


   Zwycięski projekt druhów strażaków zakłada zakup agregatów prądotwórczych dla jednostek OSP w Wygiełdowie, Skotnicy i Brzezinach. Druhowie z Wierzbia i Gany wzbogacą się o motopompy szlamowe z wężem, smokiem i złączką. Drabina ratownicza trafi do Przedmościa, a OSP w Praszce wzbogaci się o 4 przenośne radiotelefony.         
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA
Wyszukaj

Kalendarz

Wtorek, 22 stycznia 2019 Dominiki, Mateusza, Wincentego

Motto dnia

Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi.
~ prymas Stefan Wyszyński

Prognoza pogody

Reklama