Rozpoczęła się budowa kanalizacji we Wróblewie w gminie Skomlin

   Prawie 884 tys. zł kosztować będzie budowa niemal 5 km sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią we Wróblewie w gminie Skomlin. I etap tej inwestycji gmina pokryje z własnych środków. Na kolejny etap, czyli dalszą kanalizację Wróblewa oraz Bojanowa, gmina chce pozyskać środki unijne. Na razie wniosek ze Skomlina znajduje się na liście rezerwowej. Prace przy realizacji I etapu już się rozpoczęły. Mówi wójt, Grzegorz Maras:
    - Jest to odcinek kanalizacji o długości 4 km 840 m. To jest kolektor ciśnieniowy, bo to jest kanalizacja ciśnieniowa, nie grawitacyjna. Tak że jest łatwiejsza do wykonania ze względu na to, że rury są umieszczone na głębokości 1 m 30 cm, czyli poniżej strefy przemarzania tutaj w naszym rejonie. Również powstanie przepompownia w miejscowości Wróblew. Ale ta kanalizacja nie będzie służyć tylko miejscowości Wróblew, bo również miejscowości Bojanów. Tam zostanie zakończona nitka kanalizacji ciśnieniowej przy krzyżu na końcu Bojanowa. I następnie w drugim etapie, który przewidujemy, że nam się z pewnością spełni po podpisaniu umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, tam mamy II etap tej kanalizacji, to jest kanalizacja już grawitacyjna wraz z dwoma przepompowniami, czyli jeszcze jedną przepompownią we Wróblewie i przepompownią w Bojanowie, która będzie przeciskać ścieki do oczyszczalni w Skomlinie. Tak że wszystko przed nami.

   Wykonawcą zadania jest Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych z Gdyni. Zakończenie inwestycji ma nastąpić do tegorocznych świąt Bożego Narodzenia.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA