Stawki dopłat do materiału siewnego wyższe niż poprzednio

   Tegoroczne stawki dopłat do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany są wyższe niż ubiegłoroczne i mają wynosić ponad 92 zł do 1 hektara w przypadku zbóż i jego mieszanek, prawie 148 zł w przypadku roślin strączkowych i ponad 462 zł do ziemniaków. Stawki są określone po podliczeniu zgłoszonej we wnioskach powierzchni. Jakie są plusy wymieniania materiału siewnego? Tłumaczy dr Adam Gleń z firmy nasiennej Danko:
    - Wymienialność materiału siewnego jest moim zdaniem takim najtańszym sposobem uzyskania dobrej ekonomiki w rolnictwie, bo rolnik - kupując kwalifikowany materiał siewny - po pierwsze, nie musi się bawić w czyszczenie i zaprawianie ziarna, a później testowanie tych roślin. Na dodatek wprowadza mniejszy bagaż patogenów na swoje pole. W związku tym od razu ma już na starcie szansę uzyskania lepszego plonu. Zazwyczaj jest to poziom ok. 10-20 wyższy plon z materiału kwalifikowanego niż z własnego.


   Profesor Marcin Kozak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dodaje zalety takiego materiału:
    - Ten kwalifikat jest nośnikiem nowości. Jeżeli mamy nowy materiał siewny i nowej odmiany, to mamy u siebie w gospodarstwie postęp biologiczny. Jeżeli kręcimy się wokół starych, bądź co bądź, dobrych i sprawdzonych odmian, to jednak zostajemy na stałym poziomie.


   Aby uzyskać dopłatę, zakupiony materiał siewny musiał być wysiany lub wysadzony w okresie od 15 lipca 2016 r. do 15 czerwca 2017 r. Wnioski o dopłaty zbierała Agencja Rynku Rolnego w okresie od 15 stycznia do 26 czerwca 2017 r. Na wydanie decyzji jest 60 dni od dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia, płatności zwykle przesyłano do końca roku. Dopłaty mają charakter pomocy de minimis w rolnictwie, co oznacza, że łączna kwota pomocy przyznana przez np. ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 15 000 euro. W sumie na dopłaty do kwalifikowalnego materiału siewnego przeznaczone jest ponad 106 mln zł.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA