W gminie Rudniki powstanie zbiornik wodny o powierzchni 3 hektarów

   W celu ochrony gatunków roślin bagiennych w gminie Rudniki ma powstać zbiornik retencyjny. "Jaworek", bo tak będzie się nazywać zbiornik, ma być zlokalizowany pomiędzy Cieciułowem a Jaworkiem, gdzie występuje już charakterystyczna dla terenów podmokłych roślinność, m.in. szuwary turzycy prosowatej. Projekt zakłada też ochronę 14 gatunków zwierząt, w tym rzadkiego motyla - czerwończyka nieparka. Powstanie też tutaj infrastruktura edukacyjna w celu przeprowadzania zajęć oświatowych. Mówi wójt, Andrzej Pyziak:
    - To jest zbiornik, który ma poprawić, a szczególnie zachować czy też rozwinąć bioróżnorodność, która na tym terenie występuje. A jest to związane z roślinnością bagienną i wodną. I taki jest cel tego przedsięwzięcia. Powierzchnia lustra tego zbiornika będzie wynosić ok. 3 hektarów. Planowana pojemność to jest ok. 35 tys. m3 wody. Budowany on będzie na terenie podmokłym i źródliskowym. I mamy nadzieję, że budowa tego zbiornika spowoduje uruchomienie czy też uaktywnienie tych lokalnych źródeł wody, które będą zasilały ten zbiornik, a jednocześnie tutaj poprawimy to środowisko i tę bioróżnorodność. Jesteśmy na wododziale, dlatego te zasoby wodne, powierzchniowe mamy bardzo niewielkie i każda tutaj retencja na pewno będzie korzystnie wpływała na mikroklimat. Myślę, że tutaj będzie ten zbiornik miał taką funkcję rolniczą. Tak że myślę, że tutaj funkcja tego zbiornika jest wieloraka i na pewno bardzo korzystna.


   Koszt inwestycji wynosi ok. 3 mln zł, z czego prawie 2,5 mln zł to unijne dofinansowanie. Budowa zbiornika ma potrwać do końca 2018 roku.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA