Obwodnice Praszki i Olesna mają być zbudowane do 2022 roku

   Według planów dyrekcji dróg krajowych obwodnica Praszki i Gorzowa Śląskiego ma być gotowa już za pięć lat. Opracowano trzy warianty trasy. Wszystkie rozpoczynają się między Karłowem a Gorzowem Śląski, kończą zaś w lesie za Kowalami. Planowana trasa jest zatem tak naprawdę obwodnicą trzech miejscowości: Gorzowa Śląskiego, Praszki i Kowali. Samorządowcy odbyli już spotkania w sprawie przebiegu obwodnicy z władzami opolskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad. Zdaniem burmistrza Praszki, Jarosława Tkaczyńskiego ostateczny wariant powinniśmy poznać w tym miesiącu:
    - My wyrażaliśmy swoje opinie na temat tych przewidywanych wariantów przebiegu projektowanej obwodnicy. W zasadzie w grę wchodzą dwa warianty: „43” i tzw. autorski, które tak naprawdę najbardziej rozwiązują nasze problemy komunikacyjne. Ponieważ te warianty dotyczą Gorzowa Śląskiego oraz Praszki. Obydwa warianty „łapią” dwie drogi krajowe, czyli 42 i 45, a ten wariant autorski obejmuje również drogę wojewódzką z Olesna do Gorzowa. I to jest ta nowa alternatywa, która też jest brana pod uwagę. Myślę, że w połowie września nastąpi wybór ostatecznego wariantu. I wtedy, jeżeli będzie już zapewnione finansowanie, to wtedy te prace projektowe będą już mogły się rozpocząć.


   Wariant autorski ma jednak jeden mankament, obwodnica przechodzi przez teren, na którym planowana jest budowa zbiornika retencyjnego, który w zamyśle burmistrza Gorzowa Śląskiego, Artura Tomali, ma być wielką atrakcją gminy. Według GDDKiA realizacja budowy obwodnicy Praszki mogłaby się rozpocząć najwcześniej w roku 2019. Pod jednym jednak warunkiem. W planie budżetu na przyszły rok opolski oddział faktycznie dostanie dodatkowe 150 mln zł. Nie opracowano jeszcze kosztorysu, ale wiadomo, że budowa obwodnicy Praszki, która będzie mieć standard drogi głównej ruchu przyspieszonego, kosztować będzie 150-200 milionów zł. Obwodnica Praszki i Gorzowa Śląskiego będzie jednopasmowa. Będzie to obwodnica dróg krajowych nr 45 i 42, które między Kluczborkiem a Praszką mają wspólny przebieg. Opracowano już harmonogram tej inwestycji: początek 2018 r. - ma być gotowa decyzja środowiskowa, koniec 2018 r. - ogłoszenie przetargu, druga połowa 2019 r. - podpisanie umowy z wykonawcą wyłonionym w przetargu, 2020-2022 - budowa trasy, koniec 2022 r. - oddanie obwodnicy Praszki i Gorzowa Śląskiego do użytku.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA