Ćwiczenia powiatowe „Bałtyk Gaz 2017” za nami (galeria zdjęć)

   Wybuch gazu, pożar, wypadek, ranni - to wszystko w ramach ćwiczeń ratowniczo-gaśniczych w Bałtyk Gazie w Wieluniu. Akcja została przeprowadzona przez Powiatową Państwową Straż Pożarną w Wieluniu przy współpracy Ochotniczych Straży Pożarnych, Policji i Pogotowia.

Maciej Dura, rzecznik prasowy PPSP w Wieluniu:
    - Ćwiczenia powiatowe pod kryptonimem „Bałtyk Gaz 2017” są przeprowadzane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu. Głównym celem ćwiczeń jest współdziałanie wszystkich służb krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i jednostek współdziałających podczas awarii przemysłowych, wybuchu i pożaru w rozlewni gazu. Będą dwa epizody. Pierwszy to rozszczelnienie instalacji gazowej rurociągu, który doprowadza gaz do hali napełniania butli. Drugim epizodem będzie decyzja jednego z pracowników na wyjechanie samochodem, na którym znajdują się napełnione butle gazowe. Podczas wyjazdu pracownika z terenu rozlewni gazu dochodzi do zderzenia się przy bramie głównej z samochodem strażackim. Jest zablokowana brama główna. Przy tym zderzeniu poszkodowanych będzie 7 osób i 4 osoby przy hali napełniania butli. Wybieramy zakłady szczególnego zagrożenia. Bałtyk Gaz to zakład podwyższonego ryzyka awarii przemysłowych. Na terenie tego zakładu znajduje się około 200 ton gazu, tak że jest to bardzo duże niebezpieczeństwo. Chcemy ćwiczyć, żeby te wszystkie służby, w momencie, gdyby powstało jakieś zagrożenie tutaj, żebyśmy mogli ćwiczyć na takich zakładach, znać drogi dojazdowe, wiedzieć, jak się zachować i gdzie są zaopatrzenia wodne.

mł. bryg. Tomasz Lewiński, komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu:
    - Głównym założeniem dzisiejszych ćwiczeń jest doskonalenie umiejętności współpracy służb ratowniczych z terenu powiatu wieluńskiego. W tych ćwiczeniach oprócz jednostki ratowniczo-gaśniczej Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu biorą również udział jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Tych jednostek dzisiaj ćwiczy 9 i są to najlepsze jednostki z terenu powiatu wieluńskiego. Również współpracujemy z policją podczas zamykania dróg dojazdowych, ponieważ sytuacja rozwija się bardzo dynamicznie i musi być wyłączona ul. Długosza. Jest również zespół ratownictwa medycznego, który udziela pierwszej pomocy osobom pokrzywdzonym w dzisiejszych ćwiczeniach.

pod. insp. Mirosław Janicki, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu:
    - Podczas tego typu zdarzeń rola policji skupia się przede wszystkim na zapewnieniu objazdów służbom ratowniczym na miejsce zdarzenia. Po zapewnieniu dojazdu siłom ratowniczym, głównie funkcjonariuszom straży pożarnej i służbom medycznym, rola policji przenosi się później do czynności procesowych. Po zakończeniu elementów ratowniczych przez funkcjonariuszy straży policjanci grupy procesowej dochodzeniowo-śledczy przechodzą do pracy procesowej. Główna realizacja zadania na miejscu zdarzenia to oględziny miejsca zdarzenia, w trakcie których staramy się w sposób statyczny, a także dynamiczny wskazać przyczynę zaistnienia zdarzenia, zabezpieczyć ślady oraz inne elementy, które pozwolą ustalić przyczynę zdarzenia.

Eugeniusz Panek z Bałtyk Gazu:
    - Musimy jako zakład zwiększonego ryzyka ćwiczyć pewne scenariusze, które mogą się potencjalnie wydarzyć. Ten scenariusz, który był ćwiczony, związany z rozszczelnieniem się rurociągu na hali, miał miejsce w 2005 roku, a zatem są to sytuacje które należy przewidywać. Na okoliczność tych zdarzeń ludzie powinni być przygotowani, żeby umieć odpowiednio zareagować. W działaniu ratowniczym, czy to dotyczy takiego zdarzenia, jak pożar, czy udzielaniu pierwszej pomocy podjęcie właściwej decyzji w szybkim czasie daje szanse na to, aby skutki tego zdarzenia były jak najmniejsze. Te ćwiczenia są ważne dla nas, gdyby się coś działo, ale również dla służb ratowniczych, ponieważ służby ratownicze muszą zapoznawać się z obiektami, na których potencjalnie będą musiały działać.


   W ćwiczeniach wzięło udział 14 zastępów straży.

REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA