Większością głosów radni uchwalili Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Ostrówek

   9 głosami „za”, 4 „przeciw” i jednym wstrzymującym się radni gminy Ostrówek podczas XXII sesji rady uchwalili Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy. Wcześniej w podobnym stosunku głosów odrzucili kilka uwag mieszkańców m.in. dotyczącą sprzeciwu wobec umiejscowienia zwałowiska z nadkładu odkrywki węgla brunatnego „Złoczew” w północno - zachodniej części gminy. Mówi wójt, Ryszard Turek:
    - Przedstawiciele kilku organizacji ekologicznych łącznie z Greenpeacem pojawili się na sesji, podczas której było przyjmowane Studium Uwarunkowań. Myślę, że to była jedna z trudniejszych sesji, dlatego że radni musieli, choć zawsze głosują zgodnie z sumieniem, to teraz musieli jakby podwójnie zagłosować ze swoim sumieniem. Ponieważ to jest zwałowisko. Myślę, że w innych gminach, takich jak Złoczew i Burzenin, to nie będzie takich problemów, bo tam społeczeństwo jest pogodzone z tym, że tam pod ziemią jest węgiel i trzeba go w jakiś sposób wydobyć. Natomiast w naszym przypadku będzie sztucznie sypana góra ziemi. Temat jest trudny, szczególnie dla rolników. Kiedyś pan Stanisław Skibiński powiedział mi, że może się zamienić, on będzie wójtem, a ja rolnikiem na terenie, gdzie będą wysiedlenia pod zwałowisko. I faktycznie wszystko zależy od miejsca siedzenia i wtedy człowiek myśli tak, jak to miejsce mu wskazuje.


   Podczas wczorajszej sesji radni uchwalili również zasady wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych działających na terenie gminy Ostrówek. Związane jest to z wprowadzaną reformą oświaty, która obowiązywać będzie od 1 września.

REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA