''Pogrzeby wróbli'' - nowy tomik wierszy Macieja Bieszczada

   W wieluńskim salonie Empik zorganizowano spotkanie autorskie z Maciejem Bieszczadem, promujące jego najnowszy tomik wierszy „Pogrzeby wróbli”. Poeta określił, jakie jest miejsce Boga i wiary w jego twórczości, oraz skąd wziął się tytuł ostatniej publikacji. „Pogrzeby wróbli” to przemyślana całość, w której przeplatają się trzy rzeczywistości - życia, śmierci i zmartwychwstania, twórczość dojrzała i niepozbawiona wątków autobiograficznych.

Maciej Bieszczad:
    - Dla mnie najbliższą postawą jest postawa poety, który idzie z tymi, z którymi nikt nie chce iść, który pochyla się nad tymi wszystkimi, nad którymi nikt nie ma ochoty się pochylić. Poezja wtedy, w takim rozumieniu, w takim ujęciu ma szansę być czymś, co przywraca godność tym, którzy nigdy jej nie mieli. Jak łatwo można zauważyć, poezja, z którą można się spotkać w tej książce, zatrzymuje się właśnie przed takimi ludźmi. Zatrzymuje się przed chłopcem zbierającym na operację dla swojej siostry, biegnie do starców, aby wyznać im swoją winę, przestrzega przed konsekwencjami nieprzebaczenia, bo wie, z czym się one wiążą. Poezja, w ogóle literatura, powinna być podróżą w głąb życia, nie powinna przed nim uciekać. Wiąże się to na pewno z cierpieniem i z wieloma niedogodnościami. Ja wychodzę z założenia, że wiersze tak naprawdę się „piszą”, choć poeta może być osobą zupełnie niepiszącą i niezajmującą się poezją na co dzień. One cały czas tak naprawdę powstają, ponieważ jeśli podejdziemy tak do tego poważnie, to ten okres, kiedy poeta, pisarz w ogóle nie pisze, jest paradoksalnie najciekawszym, najbogatszym i najpłodniejszym okresem w jego twórczości, pod warunkiem że obserwuje rzeczywistość, w której uczestniczy i chce się uczyć. Jeżeli wybiera postawę pokory, to wcześniej czy później to, co zaobserwował, przeżył, niezależnie od tego, jaki to miało na niego wpływ, to prawdopodobnie znajdzie się w książce albo w wierszu.


   Wydawcą „Pogrzebów Wróbli” jest Towarzystwo Przyjaciół Sopotu.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA