20 tys. zł dla ''Nadwarciańskiego Grodu”

   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi rozstrzygnął konkurs "EkoAktywni". Była to już trzecia edycja konkursu, którego celem jest nagradzanie organizacji pozarządowych i osób fizycznych za działalność na rzecz ochrony środowiska województwa łódzkiego. W kategorii „organizacje pozarządowe” nagrodę I Stopnia otrzymał Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZHP "Nadwarciański Gród" w Załęczu Wielkim.
    - Dla nas to wielkie wyróżnienie. Tym bardziej, że w ubiegłym roku obchodziliśmy jubileusz 40-lecia powstania inicjatywy budowy tego ośrodka, którego założeniem od początku był kontakt z przyrodą - mówi Krystyna Mikita, dyrektorka Ośrodka "Nadwarciański Gród" w Załęczu Wielkim. W tym roku mija 20 lat Terenowej Bazy Ekologicznej. Niezależna Komisja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Ministerstwa Ochrony Środowiska i Ministerstwa Oświaty nadała nam dodatkowe miano Ogólnopolskiej Bazy Edukacji Ekologicznej „Zielona Szkoła”. Wszystkie te jubileusze zbiegły się na to, żeby docenić to, co robimy. Edukacja ekologiczna w naszym Ośrodku była prowadzona od początku, bo w 1978 roku już był zorganizowany pierwszy obóz przyrodniczy w oparciu o profesjonalnie urządzoną salę przyrodniczą. Tutaj należy wspomnieć wielkie zasługi prof. Olaczka, który również, w tym samym dniu otrzymał nagrodę specjalną od Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za całokształt pracy, w tym również za to, co zrobił, aby tutaj na Ziemi Wieluńskiej utworzyć pierwszy w Polsce Załęczański Park Krajobrazowy. Był to rok 1978. To jego badania były skutkiem tego, że Wojewódzka Rada narodowa w Sieradzu podjęła uchwałę i powstał ten piękny park krajobrazowy, który w tej chwili jest polem działania dla uczestników „zielonych szkół”. Jego bioróżnorodność, przyroda, fauna, to wszystko, co nas otacza, jest dla dzieci poligonem edukacyjnym(…)

   Ośrodek cały czas współpracuje z samorządami, ze szkołami i organizacjami pozarządowymi. Popularyzuje piękno Ziemi Łódzkiej, a w szczególności Ziemi Wieluńskiej i Gminy Pątnów, na terenie której znajduje się Ośrodek.
    - Edukacją ekologiczną na przestrzeni ostatnich 20 lat Ośrodek objął 180 tys. osób z naszego województwa łódzkiego - dodaje Mikita i podkreśla przede wszystkim doskonałą współpracę ze światem nauki.  W 2013 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi podczas swojego jubileuszu 20-lecia działalności w uznaniu wieloletniej współpracy i osiągnięć uhonorował nasz Ośrodek tytułem laureata w kategorii „Stabilny partner w kreowaniu edukacji ekologicznej”.


   Nagrodę II Stopnia otrzymał Komitet Ochrony Orłów - Region Łódzki.
Nagrodzono także osoby fizyczne, prowadzące działania na rzecz ochrony siedlisk przyrodniczych: Remigiusza Reszczyńskiego, Włodzimierza Czarnołęckiego, Marka Garbarczyka, Tadeusza Pardeja i Bogusławę Monikę Wiśniewską oraz Małgorzatę Papugę za prowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej. Pula środków przeznaczona na nagrody w Konkursie wyniosła 60 tys. zł.

   Uroczystość odbyła się w auli Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Kilka dni wcześniej Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowego ZHP "Nadwarciański Gród" w Załęczu Wielkim otrzymał tytuł „Promuję bieganie w województwie łódzkim”.

Fot. WFOŚiGW
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA