Gmina Wieluń - Wzorową Gminą 2016 r.

   Wieluń wyróżniony w ogólnopolskim konkursie „Wzorowa Gmina”. Burmistrz Paweł Okrasa odebrał statuetkę w Pałacu Poznańskiego w Łodzi z rąk marszałka województwa łódzkiego, Witolda Stępnia i wojewody łódzkiego, Zbigniewa Rau.

   To certyfikat dla lidera przedsiębiorczości, z którego włodarz gminy Wieluń jest bardzo dumny:
    - Konkretnie otrzymaliśmy ten certyfikat i tę statuetkę, bardzo okazałą, za stworzenie dobrych albo bardzo dobrych warunków do rozwoju przedsiębiorczości na terenie naszej gminy. Chodzi głównie o obniżenie podatków od środków transportu, o zwolnienie z podatku od nieruchomości nowych inwestycji, które powstają na terenie gminy, a także utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej na terenie naszej gminy. Przypomnę, że jest to na gruntach byłej Cukrowni Wieluń, a mamy tych gruntów 22 hektary. Tak że całość tego została nagrodzona przez kapitułę Liderem Przedsiębiorczości w Województwie Łódzkim. I uważam, że to jest dla nas bardzo duże wyróżnienie, docenienie naszej ciężkiej pracy, którą przez ten okres dwóch lat realizujemy. I te wszystkie zmiany, które dokonały się też dzięki radnym, którzy głosowali za obniżką podatków od budowli, podatków od transportu czy pomocy de minimis, to zostało nagrodzone i możemy teraz dumnie pokazać, że zostaliśmy zauważeni przez czynniki zewnętrzne.


   Ten certyfikat jest potwierdzeniem, że miasto i gmina Wieluń należy do najlepszych samorządów w Polsce i ma prawo używać nazwy „Wzorowa Gmina” na okres ważności tego certyfikatu, czyli do 2019 roku.

   Konkurs organizowany jest przez Europa Press Media. Marszałek Województwa Łódzkiego, Witold Stępień, który objął honorowy patronat nad konkursem, w liście nadesłanym do organizatorów podkreślał, że "to wspaniała inicjatywa będąca podsumowaniem wieloletnich działań prowadzonych przez samorządy". To one w opinii marszałka zmieniły region w sprzyjający inwestycjom, gdzie żyje się lepiej.

REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA