PiS chce obniżek opłat za wywóz śmieci od rodzin wielodzietnych w gminie Wieluń

   Wczoraj wieluńskie koło Prawa Sprawiedliwości zorganizowało konferencję prasową z udziałem senatora prof. Marka Seweryńskiego, podczas której przedstawiono postulat za obniżeniem opłat dla rodzin wielodzietnych w gminie Wieluń za wywóz śmieci. Przedstawiono wyniki badań w Irlandii, Austrii i Polsce, które wskazywały, że im więcej członków rodziny, tym mniejsza jest produkcja odpadów i stawka liczona od osoby jest niesprawiedliwa. Interpelacja w tej sprawie trafi do burmistrza Wielunia i radnych z gminy Wieluń. Inicjator postulatu obniżenia stawek opłat dla wieloosobowych rodzin, Paweł Rychlik uważa, że powinna ona być na poziomie 50%:
    - Ten układ opłat dla rodzin wielodzietnych jest niekorzystny. One po prostu płacą więcej za śmieci. To są kwoty następujące. Dwie osoby płacą rocznie o 60 złotych więcej za śmieci, trzy osoby o 144 zł, cztery osoby o 230 zł, pięć o 240 zł itd. To jest po prostu naliczanie opłat niesprawiedliwe. My postulujemy obniżkę opłat o 50% dla rodzin wielodzietnych. I to nie jest nasz pionierski pomysł, bo to dzieje się w Polsce np. Katowicach, Świętochłowicach, Serocku. Tam to funkcjonuje. W Jaktorowie np. wprowadza się również obniżki dla takich rodzin w opłatach za ścieki i wodę. W innych samorządach wprowadza się bony edukacyjne, tak że to nie jest nasz odosobniony pomysł. My chcemy czerpać te pozytywne wzorce z innych samorządów. Pytanie jest tylko tego typu, co w Wieluniu jest priorytetem? Czy mamy wydawać na te słynne tulipany na wieluńskich rabatach w parku i promocję? Czy raczej wspierać rodziny wielodzietne, bo to są mieszkańcy tego miasta i jego przyszłość?


   Uczestnicząca w konferencji wielunianka, Anna Marzec, która ma z mężem czworo dzieci, podkreśla, że po 1 lipca opłaty w jej przypadku wzrosły ponad pięciokrotnie:
    - Kiedy 10 lat temu wprowadzaliśmy się do domu z dwójką dzieci, wówczas opłaty za śmieci były naliczane od wywozu. Mieliśmy wtedy trzy pojemniki o pojemności 120 litrów i one były zapełniane co dwa tygodnie. Nadszedł taki czas, że trochę zmieniono sposób naliczania opłat za śmieci, więc wówczas było od pojemnika, a w międzyczasie powiększyła się rodzina i w tej chwili mamy czwórkę dzieci. I wtedy już doszliśmy do wniosku, że nas nie stać na to, żeby płacić tyle za śmieci. Co zrobiliśmy? Było to dawno temu w porównaniu z tym, co jest dzisiaj, ale stwierdziliśmy, że jedyną metoda dla nas jest segregowanie śmieci i wystawianie do wywozu tego, co musimy wystawić. W międzyczasie zbudowaliśmy kompostownik. To jest inna kwestia, że w tej chwili niezależnie od tego, czy ktoś ma kompostownik, czy nie, płaci tyle samo, pomimo że osoby, które jak gdyby same nie zagospodarowują odpadów biodegradowalnych, mają śmieci wywożone co dwa tygodnie. Wówczas chciałam segregować śmieci oficjalnie i w pismach, które otrzymaliśmy z Przedsiębiorstwa Komunalnego była taka książeczka i była taka opcja. Niestety w momencie, gdy zaproponowałam segregację, to zostałam wyśmiana. Nie zraziło nas to i zaczęliśmy segregować. I mając czwórkę dzieci, doszliśmy do jednego pojemnika 120 l wywożonego co dwa tygodnie. To była konieczność ze względu na finanse. Segregować śmieci też trzeba się nauczyć. I to, że w tej chwili ileś śmieci w gminie jest segregowanych, nie oznacza, że za rok będzie tyle samo, bo ja uważam, że będzie mniej. W momencie gdy weszła propozycja nowej ustawy śmieciowej, przeliczyliśmy, że nawet jeżeli będziemy prowadzić tę samą politykę, czyli płaciliśmy 18 zł za dwa pojemniki 120 l, właściwie mieliśmy jeden pojemnik wywożony co dwa tygodnie, to nasza opłata miesięczna wynosić będzie już nie 18, a 42 złote. Przy czym trzeba nadmienić, że rodzina wieloosobowa to jest rodzina, która nie korzysta z małych opakowań, która kupuje większość produktów w dużych opakowaniach i ilościach. Ta rodzina tak naprawdę wiele rzeczy wytwarza sama w domu. Ja np. piekę w domu chleb i wykonuję inne rzeczy, bo nie stać mnie na ich zakup codzienny w sklepie, a także z powodów prozdrowotnych. W momencie kiedy podpisałam tę dziwną umowę, to pierwszego lipca, gdy przyszło pierwsze pismo, okazało się, że śmieci będą wywożone nie co dwa tygodnie, jak do tej pory, ale raz w miesiącu. Chodzi o segregowane śmieci. Oczywiście mogliśmy jeszcze wystawić drugi pojemnik, ale przyłożyliśmy się jeszcze bardziej do segregowania śmieci. I robimy to chyba teraz perfekcyjnie, ponieważ idąc tutaj na konferencję, pozwoliłam sobie zajrzeć do pojemnika i okazało się, że jest on wypełniony po ponad trzech tygodniach zaledwie do połowy. Czyli na koniec wystawię ok. 60 litrów odpadów, za co zapłacę 42 złote. To nie jest wzrost z 18 do 42 złotych. Tylko to jest wzrost z 9 do 42 zł. Bo wcześniej za 18 zł miałam miesięcznie dwa pojemniki, a w tej chwili mam jeden. Dlatego proszę sobie policzyć chociażby, o ile procent to wzrasta. Z wykształcenia jesteśmy ekonomistami i poszukaliśmy, jak te opłaty wyglądają w innych samorządach i okazało się, że nie wszędzie jest to tak rozwiązane jak w gminie Wieluń. W połowie maja 2013 roku wystosowaliśmy pismo do burmistrza Wielunia, Janusza Antczaka oraz do każdego radnego. Niestety, żadna odpowiedź nie była pozytywna. Owszem, może radni wezmą to pod uwagę, ale dzisiaj wiemy, że nikt naszych próśb pod uwagę nie wziął. Rodzina wielodzietna tak naprawdę nie chce od nikogo żadnej ulgi. Taka rodzina chce tylko płacić za siebie, a nie za siebie i jeszcze pół osiedla. A w tym momencie tak to wygląda. To, o co chciałabym prosić, to naliczyć te opłaty za śmieci za to, co ona naprawdę rzeczywiście wytwarza. Żeby ona płaciła za siebie, a nie za wszystkich innych.


   Poniżej prezentujemy treść listu wieluńskiego koła PiS do burmistrza Wielunia i wieluńskich radnych, który jest datowany na 26 lutego 2014 roku:
   We wrześniu ubiegłego roku przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości w Wieluniu złożyli na ręce Pana Burmistrza projekt uchwały w sprawie przyjęcia ,,Wieluńskiej Karty Dużej Rodziny”. Inicjatywa wieluńskiego PiS wypłynęła z widocznej potrzeby wsparcia wieluńskich rodzin, zwłaszcza tych wielodzietnych. Poprzez propozycję Wieluńskiej Karty Dużej Rodziny chcieliśmy również podjąć dyskusję nt. trudnej sytuacji demograficznej Wielunia oraz zatrważających prognoz.
    W przedłożonym programie proponowaliśmy wprowadzenie zniżek w opłatach za korzystanie z oferty w wydarzeniach organizowanych przez Wieluński Dom Kultury oraz Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wieluniu (tj. na koncerty, do kina, na basen, lodowisko, zajęcia organizowane przez, WDK i WOSiR), bonifikaty w opłatach za przedszkola i żłobki, możliwość bezpłatnego wypożyczania podręczników szkolnych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Rodziny wielodzietne, przy wsparciu przedsiębiorców, mogłyby również korzystać ze zniżek na produkty i usługi wieluńskich firm. W trakcie wstępnych prac nad Kartą zwróciliśmy uwagę na możliwość obniżenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Już wkrótce wystartuje program ,,Wieluń Sprzyja Rodzinom 3+”. Wedle zapowiedzi, program będzie obejmował wprowadzenie systemu ulg i zniżek, które umożliwią członkom rodzin wielodzietnych korzystanie z oferty edukacyjnej, kulturalnej oraz sportowej organizowanej przez Wieluński Dom Kultury, Muzeum Ziemi Wieluńskiej oraz Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji.
    Jako pomysłodawcy tego rodzaju przedsięwzięcia w naszym mieście wyrażamy opinię, iż Wieluń stać na wiele więcej, a przedstawiony przez Pana program jest mało korzystny dla rodzin z trojgiem lub więcej dzieci. Zabezpieczone 60 tysięcy złotych w tegorocznym budżecie na w/w program to środki zabezpieczone a nie przeznaczone. Oznacza to, że mogą zostać wykorzystane w 100% (co mało prawdopodobne), ale mogą w 30%. Planowane 60 tysięcy złotych dla ponad 300 rodzin (ponad 2000 osób) to mało poważna propozycja polityki prorodzinnej.
    W lipcu ubiegłego roku zaczęła obowiązywać znowelizowana ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Na gminy przeniesiono obowiązek wywozu odpadów oraz ustalenia sposobu naliczania tzw. ,,opłaty śmieciowej”. W większości przypadków, również w Gminie Wieluń przy ustalaniu sposobu naliczania opłaty przyjmuje się, że każdy mieszkaniec średnio wytwarza taką samą ilość odpadów.
    Założenie takie niesprawiedliwie obciąża mieszkańców kosztami gospodarki odpadami. Jak wykazują badania (załącznik nr 1) ilość produkowanych odpadów komunalnych wytwarza gospodarstwo domowe, a nie mieszkaniec. Opracowania dotyczące wpływu wielkości gospodarstwa domowego na ilość wytworzonych odpadów zredagowano zarówno zagranicą jak i w Polsce. Z dokładna analizą artykułów naukowych może Pan zapoznać się w załączniku dołączonym do niniejszego listu. Wyniki badań wyraźnie pokazują, że ilość odpadów wytwarzanych przez gospodarstwa domowe sukcesywnie zmniejsza się wraz ze wzrostem liczebności gospodarstwa.
    Dlatego apelujemy do Pana Burmistrza, aby jeszcze raz pochylił się nad naszą propozycją obniżenia o 50% opłaty za wywóz odpadów komunalnych dla członków rodzin wielodzietnych.
    Obecnie wieluńska, pięcioosobowa rodzina (rodzice + 3 dzieci) ponosi koszt związany z wywozem odpadów w wysokości 35 zł miesięcznie, co w skali roku obciąża napięty budżet rodziny wielodzietnej kwotą 420 zł. Jeszcze większe koszty ponoszą rodziny z czwórką dzieci (42 zł miesięcznie, 504zł rocznie).
    Niedopuszczalny i niesprawiedliwy proceder, który ma obecnie miejsce w Gminie Wieluń, winien zostać jak najszybciej zaniechany. Chude portfele rodzin wielodzietnych nie mogą być dłużej drenowane przez niesprawiedliwie naliczone opłaty za wywóz odpadów komunalnych.
    Przetarg na wywóz odpadów wygrało w Gminie Wieluń Przedsiębiorstwo Komunalne, kwota przetargu to 6 976 800 zł, a najniższa miesięczna stawka za osobę za wywóz śmieci w naszej gminie to 7 zł za śmieci segregowane. Z danych na 31 marca 2011 roku wynika, że w Gminie Wieluń mieszka ok. 32 800 osób, a czas trwania umowy to 34 miesiące. Prosty rachunek: 7 zł x 32 800 x 34 = 7 806 400 zł. Co daje prawie 830 tysięcy nadwyżki, ta kwota będzie większa, ponieważ nie wszyscy mieszkańcy zdecydowali się na segregowanie śmieci i będą płacić co miesiąc 12 złotych na osobę. Tym bardziej bez szukania dodatkowych środków możliwe jest obniżenie opłat za wywóz odpadów dla rodziny, które będą brały udział w programie ,,Wieluń Sprzyja Rodzinom 3+”.
    Podtrzymujemy również postulat wprowadzenia systemu wypożyczania podręczników dla uczniów (z rodzin wielodzietnych) szkół podstawowych i gimnazjum.
    Szanowny Panie Burmistrzu, przedłożone we wrześniu ubiegłego roku jak i obecnie propozycje polityki prorodzinnej to nie pobożne życzenia wieluńskiego Prawa i Sprawiedliwości. Przedstawione propozycje zostały wdrążone w życie w wielu gminach na terenie całej Polski. Dla przykładu obniżka opłaty za odpady komunalne wprowadzono w Katowicach, Kozienicach, Nowym Sączu, Oświęcimiu, Ostrołęce, Pasłęku czy Świętochłowicach. Dodatkowa obniżka za ścieki obowiązuje w m.in. w Jaktorowie. Z kolei w Serocku, każdy uczeń z rodziny wielodzietnej otrzymuje 100 - złotowy bon na każdy nowy rok szkolny, zaś studenci z rodzin wielodzietnych mogą korzystać z 50-złotowego, comiesięcznego wsparcia gminy na transport z ośrodków akademickich do rodzinnej miejscowości.
    Dlatego nasza propozycja nie jest niemożliwa do zrealizowania, a przykłady w/w miejscowości pokazują, że mogą zostać z powodzeniem wprowadzone w życie lokalnej społeczności Wielunia.
    Wieluńskie Prawo i Sprawiedliwość proponuje, aby pierwszorzędnym priorytetem Wielunia stał się jego mieszkaniec, przeciętny obywatel, a poprzez program polityki prorodzinnej, w szczególności rodziny wielodzietne, czego sobie jak i Panu z całą serdecznością życzymy.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA