Budżet województwa z nadwyżką, na co przeznaczono najwięcej pieniędzy?

   Po raz pierwszy od wielu lat budżet województwa łódzkiego ma nadwyżkę wysokości blisko 39 milionów złotych. Po stronie dochodów planuje się 931,8 mln, a po stronie wydatków 892, 9 mln.
   Jedną z największych inwestycji będzie budowa Łódzkiej Sieci Teleinformatycznej, również w naszym regionie. Planowany wydatek na ten cel to prawie 50 milionów złotych. Mówi Andrzej Chowis, radny województwa łódzkiego:
   - Oczywiście gros środków to są środki unijne i ważna informacja dla naszych trzech powiatów jest taka, że to jest drugi etap tego projektu Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna i będzie ona obejmowała powiaty wieruszowski, wieluński i pajęczański. Została stworzona taka sieć węzłowa w obiektach placówek medycznych na terenie naszego województwa a teraz kolejny etap i to jest ważna informacja, że będziemy również w tym projekcie uczestniczyć.


   Duża pula środków trafi również na zadania związane z transportem i zdrowiem:
   - Na drogi przeznaczonych będzie 75 milionów złotych, natomiast na zakup i modernizację pociągów 23 miliony złotych, oczywiście są to pociągi pasażerskie. Przewidywane są również środki na udział własny, których celem jest dostosowanie służby zdrowia do wymogów unijnych ale jest też taka decyzja samorządu wojewódzkiego aby stworzyć w tym celu spółkę i ta spółka zajmowałaby się inwestycjami w medycznych jednostkach województwa łódzkiego. Taka spółka została przez sejmik zaakceptowana i teraz trwa proces jej utworzenia, ta spółka ma nazwę Inwestycje Medyczne w Województwie Łódzkim i jej zadaniem będzie realizacja inwestycji w budynkach jak również w zaopatrzeniu w sprzęt medyczny placówek służby zdrowia i dostosowanie tych placówek do wymogów zarówno unijnych jak i Narodowego Funduszu Zdrowia.


   W planach na ten rok znajdują się również inwestycje z naszego regionu, to m.in. dokończenie budowy mostu w Rychłocicach, przygotowanie dokumentacji do modernizacji drogi Ruda - Działoszyn a także wyższe dotacje dla spółek wodnych.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA