Gość Radia ZW

2013-05-08
Gościem RZW był senator Michał Seweryński, który w Wieluńskim Domu Kultury wygłosił wykład pt. „Współczesne zagrożenia dla chrześcijaństwa w Europie”. Przypominamy, że profesor Seweryński w latach 2005 - 2007 był ministrem edukacji narodowej oraz ministrem nauki i szkolnictwa wyższego. Nadal jest wykładowcą akademickim. Opublikował ponad 140 prac naukowych z zakresu prawa pracy. Z profesorem rozmawia Alina Frejusz.
(10:14 min.)