Gość Radia ZW

2019-10-08
O 10-miesięcznej pracy w Sejmie oraz tym, co udało się zrealizować na terenie ziemi wieluńskiej z posłem na Sejm RP Pawłem Rychlikiem rozmawiała Marita Dobranowska.
(05:44 min.)