Gość Radia ZW

2019-09-11
O Łódzkim Przeglądzie Teatrów Amatorskich ŁóPTA 2019 i o innych wydarzeniach teatralnych na scenach Łódzkiego Domu Kultury z Gabrielą Synowiec z Zespołu d/s Teatralnych ŁDK-u rozmawiał Grzegorz Nowak.
(05:40 min.)