Gość Radia ZW

2019-08-12
Ponad 1000 osób wypoczywa w Nadwarciańskim Grodzie. Myślą przewodnią tegorocznego wypoczynku jest 100 lecie Województwa Łódzkiego. Realizowane są między innymi programy „Nadwarciańska ojczyzna” oraz „Poszukiwacze skarbów województwa łódzkiego” mówi o nich nasz gość Krystyna Mikita dyrektor Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim.
(07:45 min.)