Gość Radia ZW

2019-07-09
Trwa realizacja dwuletniego projektu „E-Pątnów”. Dzięki dofinansowaniu w kwocie ponad 1 milion 270 tysięcy złotych, blisko 400 uczniów zwiększy swoją wiedzę z zakresu m.in. nauki języków obcych. O szczegółach projektu z sekretarz gminy Pątnów, Beatą Marczak rozmawiała Magdalena Jaroch.
(04:16 min.)