Gość Radia ZW

2019-06-12
O folklorze i stroju ludowym Ziemi Sieradzkiej, a także o historii i sukcesach powstałego w 1983 roku Zespołu Śpiewaczo-Obrzędowego Kliczkowianki z Kliczkowa Małego z Sabiną Trelą rozmawiał Grzegorz Nowak.
(07:16 min.)