Gość Radia ZW

2019-03-13
O kolekcjonerstwie, o tym co można zbierać i czy ta pasja pozwala na ocalenie np. pamiątek związanych z folklorem województwa łódzkiego, podczas 35. Ogólnopolskiej Giełdy Rzeczy Dawnych i Osobliwości zorganizowanej w łódzkiej hali EXPO z prezesem Łódzkiego Klubu Kolekcjonerów, Bohdanem Kowalczykiem rozmawiał Grzegorz Nowak.
(06:51 min.)