Gość Radia ZW

2019-02-11
Arkadiusz Spodymek, do tej pory prezenter Radia Ziemi Wieluńskiej, został nowym dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Rudnikach. Zastąpił na tym stanowisku Janinę Pawlaczyk, która odeszła na zasłużoną emeryturę. Nasz redakcyjny kolega z rudnicką placówką związany jest już od 20 lat jako współorganizator imprez, nagłośnieniowiec i juror podczas Spotkania Muzyków Jazzowych. Rozmawia, Alina Frejusz.
(04:55 min.)