Gość Radia ZW

2019-01-07
Kartusz herbowy rodu Radoszewskich ze zniszczonego kościoła farnego oraz tablica z niemiecką nazwą ul. Rudzkiej pojechały do Gdańska gdzie będą prezentowane na wystawie "Dziedzictwo utracone" w Muzeum II Wojny Światowej. Osobiście przyjechał po nie dyrektor tego Muzeum dr Karol Nawrocki, z którym rozmawiała Alina Frejusz.
(08:07 min.)