Gość Radia ZW

2018-11-09
W ramach platformy "Zwolnieni z teorii" w wieluńskim Zespole Szkół nr 1 zawiązała się grupa #temaTolerancja. O realizowanych projektach mówiących o inności wśród młodych ludzi z członkami grupy rozmawiała Magdalen Jaroch.
Naszymi gośćmi byli: Mikołaj Obalski, Julia Ławniczak, Sylwia Hadryś, Adrian Ogiela, Julia Klimaszewska, Mateusz Wątor, Patryk Gaj, Szymon Golec i Natalia Łączna.
(05:37 min.)