Gość Radia ZW

2018-09-13
Gośćmi Radia ZW były Monika Jaworska, położna, Aleksandra Humel-Sztuka, pełnomocnik ds. jakości w SP ZOZ w Wieluniu oraz Monika Szewczyk-Cieśla, psycholog. O szkole rodzenia w wieluńskim szpitalu z naszymi gośćmi rozmawia, Alina Frejusz.
(11:44 min.)