Gość Radia ZW

2018-09-12
Gościem Radia ZW była Zofia Szpikowska, w-ce dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu. W rozmowie z Aliną Frejusz, mówi o wydarzeniach kulturalnych w PMDKiS oraz tych, w których uczestniczą wychowankowie tej placówki.
(08:55 min.)