Gość Radia ZW

2018-02-12
Firma IGP Polska podjęła się próby ustalenia maksymalnego plonu kukurydzy ziarnowej w polskich warunkach. Ustalenie rekordu miało miejsce 10 października 2017 roku w Gościejewie, powiat obornicki, woj. wielkopolskie na polach gospodarstwa PRU Agrosystem, pod baczną kontrolą pracowników Biura Rekordów z Poznania. Obiektem, na którym podjęto się ustanowienia rekordu była ziarnowa odmiana Codigip. Ziarno zebrano dokładnie z powierzchni 1 ha i zebrano 16,34 t ziarna o wilgotności 41,32 proc. W przeliczeniu na suche ziarno uzyskano 11,149 t/ha. Odmiana Codigip uzyskała Złoty Medal podczas styczniowych targów Polagra Premiery w Poznaniu. Na temat tej odmiany kukurydzy oraz kwalifikowanych nasion zbóż z Krzysztofem Piłatem z IGP Polska rozmawiał Michał Kiczka.
(04:28 min.)