Gość Radia ZW

2019-07-19
Wójt Osjakowa Jarosław Trojan spotkał się w Warszawie z dyrektor generalną Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Spotkanie to pokłosie konferencji na temat suszy zorganizowanej w Wieluniu, na której włodarz gminy Osjaków przedstawił strategię, dotycząca zapobiegania degradacji ekosystemu wodnego rzeki Warty. Więcej na ten temat w rozmowie Marty Żarnowskiej.
(13:36 min.)
2019-07-19
Gościem Radia ZW był burmistrz Wielunia, Paweł Okrasa, który, w rozmowie z Aliną Frejusz, mówi o budowie nowego żłobka, przebudowie ulicy Popiełuszki w Wieluniu, funkcjonowaniu komunikacji miejskiej i obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, w której udział wezmą prezydenci Polski i Niemiec.
(12:56 min.)
2019-07-18
O 25 latach działalności PHU Sława Stihl Wieluń w regionie wieluńskim i o akcjach społecznych, takich jak budowanie karmników dla ptaków z pomysłodawcą stworzenia centrum handlowego na byłych terenach PKS Cezarym Sławniewiczem, przedsiębiorcą, właścicielem PHU Sława Stihl Wieluń rozmawiał Grzegorz Nowak.
(05:36 min.)
2019-07-18
1904 uczniów dostało się do szkół średnich w Wieluniu. 959 uczniów po gimnazjum i 945 po szkole podstawowej. Ogółem otwarto 65 klas pierwszych w liceach ogólnokształcących, technikach i szkole branżowej I stopnia. O naborze na rok szkolny 2019/2020 mówi starosta wieluński Marek Kieler. Rozmawia Alina Frejusz.
(06:09 min.)
2019-07-18
Tradycje i folklor z różnych krajów, narodowe potrawy, a przede wszystkim koncerty i pokazy taneczne - za nami 33. Międzynarodowe Warsztaty Folklorystyczne. Z Danutą Ciechańską i Beatą Stelmach, organizatorkami spotkań rozmawiał Grzegorz Nowak.
(08:11 min.)
2019-07-17
Dobre drogi, to nadal luksus deficytowy w Polsce. Samorządy gminne co roku muszą zmierzyć się z tym zadaniem planując, remontując i budując nowe odcinki. Nie inaczej jest w gminie Wierzchlas gdzie już zrealizowano 5 takich odcinków, a szósty jest w realizacji. Miedzy innymi o tym, w rozmowie z Aliną Frejusz, mówi wójt gminy Krzysztof Bednarek.
(13:15 min.)
2019-07-15
Po raz siódmy turniej siatkarski Plaża Open gościł w Łodzi - 44 zespoły męskie, 16 duetów żeńskich, najlepsi polscy siatkarze i siatkarki - o zawodach z dyrektorem generalnym Plaża Open Marcinem Strządałą rozmawiał Grzegorz Nowak.
(04:01 min.)
2019-07-13
O najnowszej wystawie w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wieluniu i o inspiracjach twórczych ze studentką Wydziału Sztuki na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie Marią Antonowską rozmawiał Grzegorz Nowak.
(04:30 min.)
2019-07-13
O wakacyjnych programach wypoczynku dla dzieci dofinansowywanych ze środków województwa łódzkiego, o dotacjach na remonty zabytków, a także o podziale środków na remonty dróg lokalnych z członkiem Zarządu Województwa Łódzkiego Robertem Baryłą rozmawiał Grzegorz Nowak.
(12:51 min.)
2019-07-12
O kondycji finansowej gminy Ostrówek i planowanych inwestycjach z wójtem Ryszardem Turkiem rozmawiała Marta Żarnowska. Tematami były m.in. symboliczna wręcz dotacja z Zarządu Województwa Łódzkiego na przebudowę drogi Bolków- Nietuszyna, rozpoczęcie dużej inwestycji budowy kanalizacji i modernizacji hydroforni, a także współpraca z powiatem w ramach Inicjatyw Samorządowych.
(10:04 min.)