Gość Radia ZW

2018-04-19
O spotkaniu ponad 80 dyrektorów instytucji kultury w Wieluniu, czyli o 6. edycji Forum Instytucji Kultury Województwa Łódzkiego, o podpisaniu umów z Lokalną Grupą Działania „Między Prosną a Wartą" i spotkaniu z przedsiębiorcami w Wieruszowie, a także o tym, że ruszyły już spotkania związane z 2. edycją Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego z Marszałkiem Województwa Łódzkiego, Witoldem Stępniem, rozmawiał Grzegorz Nowak.
(08:53 min.)
2018-04-19
Gościem Radia ZW był starosta powiatu wieluńskiego, Andrzej Stępień, który w rozmowie z Aliną Frejusz mówi o utrudnieniach na drogach w związku z remontami i zamknięciem mostu w Kamionie jak również o współpracy miedzy szkołami a szpitalem i zakładami pracy.
(07:52 min.)
2018-04-19
O 6. edycji Forum Instytucji Kultury Województwa Łódzkiego, które odbywa się w Wieluniu, o takich projektach jak: "Lokomotywą po wiedzę" czy "Przystanek 60+", a także o modernizacji budynku ŁDK-u z dyrektorem Łódzkiego Domu Kultury, Jackiem Sokalskim rozmawiał Grzegorz Nowak.
(05:52 min.)
2018-04-19
Gościem Radia ZW był burmistrz Wielunia, Paweł Okrasa, który w rozmowie z Aliną Frejusz mówi między innymi o nowym rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej oraz o majówce, która w Wieluniu będzie obfitowała w wiele ciekawych wydarzeń patriotycznych, kulturalnych i sportowych.
(10:45 min.)
2018-04-18
"Tak Dla Transplantacji" to ogólnopolski program Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu,którego głównym zadaniem jest popularyzacja idei transplantacji, pomoc osobom niepełnosprawnym (w tym dzieci i młodzieży) oraz wsparcie budowy modułu C Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu,w którym mieścić się będzie Centrum Leczenia Mukowiscydozy i Przeszczepu Płuc. Koordynatorki tego programu docierają do różnych miejsc w Polsce, aby szerzyć ideę transplantacji i przekazywać istotne informacje z tym związane. Spotkanie takie odbyło się między innymi w Gimnazjum w Osjakowie. Z Katarzyną Kasińską i Anną Gibas rozmawia, Alina Frejusz.
(08:47 min.)
2018-04-18
Gośćmi Radia ZW byli uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Wieluniu, którzy brali udział w Mistrzostwach Polski Debat Oksfordzkich. O szczegółach tej oryginalnej rywalizacji drużynowej w rozmowie z Magdaleną Jaroch mówili: Michał Jerz, Michalina Kuśmierek, Michalina Krzemianowska i Kamil Morka.
(04:34 min.)
2018-04-16
Gościem Radia ZW był dyrektor Muzeum 303 w Napoleonie, Jan Nagiel. Muzeum zostanie oficjalnie otwarte 1 września 2018 roku, ale w tę niedzielę zorganizowano Dzień Otwarty, na który przybyło kilka tysięcy ludzi. Rozmowa Aliny Frejusz.
(04:57 min.)
2018-04-13
Gościem Radia ZW był radny powiatu wieluńskiego, Grzegorz Jankowski, który w rozmowie z Aliną Frejusz podsumowuje 41.sesję Rady Powiatu w Wieluniu, na której radni podjęli uchwałę w sprawie powołania Szkoły Przysposabiającej do Prasy przy ZSS w Wieluniu. Mowa była również o budowie i remontach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych.
(13:57 min.)
2018-04-13
O życiu, działalności i kulcie św. Faustyny Kowalskiej, patronki Łodzi, przy okazji XIII Festynu Miłosierdzia "Szlakiem Faustyny" z siostrą Dolorosą Sową ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łodzi rozmawiał Grzegorz Nowak.
(08:50 min.)
2018-04-13
Co roku, w parku im. Juliusza Słowackiego w Łodzi odbywa się Festyn Miłosierdzia "Szlakiem Faustyny" na którym mieszkańcy miasta i regionu przypominają historię świętej Faustyny, patronki Łodzi. W ramach pikniku organizowane są zabawy dla dzieci, koncerty, wydarzenie kończy się przejściem do Archikatedry Łódzkiej, gdzie odbywa się zawierzenie Miłosierdziu Bożemu. Z organizatorem festynu ks. Wiesławem Potakowskim, proboszczem Parafii Św. Faustyny Kowalskiej w Łodzi rozmawiał Grzegorz Nowak.
(03:24 min.)